BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulińska Ewa (Politechnika Opolska)
Title
Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
The Functioning of Electronic Exchanges in Logistics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 203-212, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Biznes elektroniczny, Logistyka, Internet
e-business, Logistics, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
W publikacji omówiono funkcjonowanie elektronicznych giełd transportowych. Przedstawiono istotę i cechy biznesu elektronicznego, z możliwościami wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Opisano znaczenie rynku elektronicznego w branży logistycznej oraz przykłady giełd transportowych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.(abstrakt autora)

The functioning of electronic transport exchange was discussed in the paper. The essence and characteristics of electronic business with the options of Internet use in the operations of entities were presented. The meaning of electronic market in logistics and examples of transport exchange in Poland and on the territory of European Union were described. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cellary W. (2003), Techniki internetowe, Wydawnictwo AE, Poznań.
 2. Ciesielski M. (red.) (2004), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, WAE, Poznań.
 3. Ciesielski M. (red.) (2005), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa.
 4. Kasprzak T. (2003), Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej, Nowy Dziennik, Warszawa.
 5. Rydzkowski W. (red.) (2007), Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Wyd. ILIM, Poznań.
 6. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W. (2011), Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy, t. IV, Przepisy w transporcie drogowym, Wydawnictwo "Systerm", Warszawa.
 7. Szpringer W. (2000), Handel elektroniczny, Difin, Warszawa.
 8. Szymonik A. (2010), Technologie informatyczne w logistyce, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 9. Światowiec J. (2005), Koegzystencja marketingu partnerskiego i tradycyjnego, [w:] M. Skurzyński (red.), Innowacje w marketingu - młodzi o marketingu, Materiały konferencyjne, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 10. Urbaniak P. (2015), Elektroniczne giełdy transportowe jako sposób optymalizacji procesu transportu, praca dyplomowa inżynierska, WIPIL, Opole.
 11. Witkowski J. (red.) (2002), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu