BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baliś Magdalena (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie (studium przypadku)
Implementation of an ERP-Class Information System in Micro and Small Enterprises (Case Study)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 519-527, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Implementacja, System informacyjny przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Small business, Implementation, Information system of enterprises, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wdrożenie w trzech firmach z grupy mikro i małych przedsiębiorstw systemu informacyjnego klasy ERP. Na wstępie przedstawiono teoretyczne aspekty definiowania systemu ERP i jego umiejscowienia na tle innych systemów informacyjnych przedsiębiorstw oraz omówiono metodologiczne aspekty zastosowania studium przypadku w badaniu procesu wdrożeniowego. W drugiej części artykułu zaprezentowano trzy analizy wdrożeniowe, pokazując motywy przedsiębiorców, które zdecydowały o implementacji systemu ERP, efekty uzyskane dzięki wdrożeniu, główne problemy z jakimi borykano się w procesie wdrożenia i sposoby ich rozwiązywania.(abstrakt oryginalny)

This article studies the implementation of an ERP-class information system in three companies from the group of micro and small enterprises. In the first part the paper presents theoretical aspects of an ERP-class system and its position in comparison with other information systems in a company. Methodological aspects regarding leveraging of a use case for the study of the implementation process are also discussed. In the second part the article presents three studies showing motivations for implementing an ERP system, the results achieved through the implementation, main problems encountered in the implementation process and ways to resolve them.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czakon W., Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
  2. Kisielnicki J., MIS - systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2009.
  3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
  4. Matejun M., Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu, w: Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, red. M. Matejun, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 7, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2012.
  5. Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu