BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej
Sources, of Information for Innovation Activity in Micro and Small Industrial Enterprises in Eastern Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 567-574, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Źródła informacji, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Information source, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania ankietowego, które zostało przeprowadzone na terenie województw Polski wschodniej. Badanie miało na celu określenie wpływu zróżnicowanych determinant na aktywność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Główną hipotezą badawczą jest zatem twierdzenie, że aktywność w sferze innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych jest uzależniona od zróżnicowanych uwarunkowań, które wpływają na te podmioty, przy czym źródła informacji dla innowacji mogą stymulować ten obszar działalności różnokierunkowo. W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczącym źródeł działalności innowacyjnej, wzięło udział 763 przedsiębiorstwa przemysłowe, funkcjonujące w Polsce wschodniej w latach 2010-2012.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to find the significance of the use of probit modeling and the impact of sources of information for innovation activity , especially investments in innovations and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the parties, and the source of information can be influenced in different directions. The research was made among 763 micro and small industrial enterprises in Eastern Poland in 2010-12.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, vol. 14, nr 2.
  2. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
  3. Dzikowski P., Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, w: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
  4. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
  5. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
  6. Tomaszewski M., Kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w sieci dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w latach 2008-2010, "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 4.
  7. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo, MNiSW, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu