BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce
Tax Depreciation as an Instrument to Support Investment by Small Business in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 623-632, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Amortyzacja, Podatki, Wspieranie small businessu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Finanse przedsiębiorstwa
Amortization, Taxes, Small business support, Small business, Income tax, Corporate income tax, Enterprise finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorstwo uzyskuje realny przepływ finansowy wynikający z działania podatkowej tarczy amortyzacyjnej. Widoczny jest więc związek między inwestycjami i podatkowym efektem amortyzacji oraz szczególna rola amortyzacji w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez MMSP. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia podatkowego efektu amortyzacji w stymulowaniu inwestycji sektora MMSP.(abstrakt oryginalny)

The company obtain a real cash flow resulting from the operation of depreciation tax shield . The relationship between investments and the tax effect of depreciation and special role of amortization in making investment decisions by small business are visible . The aim of this paper is to underline the meaning of tax depreciation effect in stimulating the small business sector investment.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An overview of the main issues that emerged an the first meeting of the subgroup on tax depreciation of assets, CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.02.2005 r.
 2. Brzeziński B., Podatek dochodowy dzisiaj - trudno o pozytywy, "Doradca Podatkowy" 2013, nr 3.
 3. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J., Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 4. Litwińczuk H., Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1996.
 5. Ozaki N., An Outline of Japanese Taxes, Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo 1988.
 6. Owsiak S., Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej, Polskie Wyd. Naukowe, www.pte.pl, s. 144-146.
 7. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red J. Marciniuk, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 8. Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 9. Preferencje podatkowe w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, zał. B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa 2010, 2011.
 10. Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.
 11. Summary Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, CCCTB/WP/013, Brussels, 8.07.2005.
 12. Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce, red. H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011.
 13. Supera-Markowska M., Wspólna Skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 14. Tax Guide for Small Business, Internal Revenue Service, Washington D.C. 1993.
 15. Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, red. W. Modzelewskiego, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu