BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowski Robert (Uniwersytet w Białymstoku), Olbryś Joanna (Politechnika Białostocka)
Title
Wymiary płynności rynku papierów wartościowych
Dimensions of Stock Market Liquidity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 645-658, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Rynek kapitałowy, Teoria rynku
Capital market, Market theory
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Aby opisać zjawisko, jakim jest płynność, należy skoncentrować się na kilku jego charakterystykach równocześnie. Charakterystyki te zazwyczaj określane są w literaturze jako wymiary płynności rynku. Głównym celem pracy była analiza teoretyczna wymiarów płynności oraz badanie empiryczne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Dodatkowym celem była analiza wrażliwości uzyskanych wyników na wybór okresu badania, z uwzględnieniem całej próby statystycznej oraz trzech jednakowo licznych podokresów: przed kryzysem, kryzys, po kryzysie. Metodologia badania - Badaniem objęto grupę 147 spółek. Wybór wymiarów płynności oraz metod ich aproksymacji był zdeterminowany dostępnością danych. Z powodu braku dostępu do informacji dotyczących cen i wolumenów zleceń kupna i sprzedaży na giełdzie warszawskiej, możliwe było jedynie oszacowanie naprężenia rynku. Ponadto, w celu obserwacji tzw. efektu wielkości spółki, wyodrębniono grupy spółek dużych, średnich i małych, w okresie od stycznia 2005 do grudnia 2014 roku. Wynik - W każdej z analizowanych grup największą średnią wartość naprężenia stwierdzono w czasie kryzysu. Jest to oznaka obniżenia płynności walorów w tym okresie, spowodowanego wzrostem kosztów reprezentowanych przez dzienną rozpiętość cen sprzedaż/kupno. Oryginalność/wartość - Zgodnie z wiedzą autorów, analogiczne badania nie były dotąd prowadzone na polskim rynku giełdowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Liquidity in a financial market is not a one-dimensional variable but includes several dimensions. The main aim of the paper is a theoretical analysis of dimensions of market liquidity as well as an empirical investigation in the Warsaw Stock Exchange. The additional goal is a robustness analysis of results obtained with respect to the whole sample period January 2005-December 2014, and three adjacent sub-samples of equal size: the pre-crisis, crisis, and post-crisis periods. Design/methodology/approach - The 147 WSE-listed companies are investigated. Moreover, to analyse the size effect, the firms are divided into three size groups. Due to the lack of access to intraday trading data for the WSE, only a market tightness is estimated. Tightness is measured by an average daily bid/ask spread and it shows the cost of illiquidity. Findings - The empirical results confirm that the market tightness is higher in the crisis period compared to the whole sample, pre-, and post-crisis periods, for all groups of stocks in the WSE. Originality/value - To the best of the authors' knowledge, no such research has been undertaken for the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahn H.-J., Bae K.-H., Chan K. (2001), Limit orders, depth, and volatility: Evidence from the Stock Exchange of Hong Kong, "Journal of Finance" vol. 56, no. 2, s. 767-787.
 2. Amihud Y., Mendelson H. (1980), Dealership market: Market-making with inventory, "Journal of Financial Economics" vol. 8, s. 31-53.
 3. Amihud Y., Mendelson H. (1991), Liquidity, asset prices and financial policy, "Financial Analysts Journal", Nov.-Dec, s. 56-66.
 4. Baumgartner E. (2007), Jak działa giełda. Podręcznik dla inwestorów, Polpress Services, New York.
 5. Bernstein P.L. (1987), Liquidity, stock markets, and market makers, "Financial Management" vol. 16, no. 2, s. 54-62.
 6. Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C. (2007), Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets, "Review of Financial Studies" vol. 20, no. 6, s. 1783-1831.
 7. Biuletyny statystyczne GPW (2004-2013).
 8. Black F. (1971), Towards automated exchange, "Financial Analysts Journal" vol. 27, no. 4, s. 28-35, 44.
 9. Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A. (2000), Commonality in liquidity, "Journal of Financial Economics" vol. 56, s. 3-28.
 10. Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A. (2001), Market liquidity and trading activity, "Journal of Finance" vol. 56, no. 2, s. 501-530.
 11. Doman M. (2011), Mikrostruktura giełd papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 12. Dong J., Kempf A., Yadav P.K. (2007), Resiliency, the neglected dimension of market liquidity: Empirical evidence from the New York Stock Exchange, Working Paper, Available at SSRN 967262.
 13. Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics" vol. 33, no. 1, s. 3-56.
 14. Harris L. (2003), Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners, Oxford University Press.
 15. Hasbrouck J. (2007), Empirical Market Microstructure, Oxford University Press.
 16. Huberman G., Halka D. (2001), Systematic liquidity, "Journal of Financial Research" vol. 24, no. 2, s. 161-178.
 17. Kyle A.S. (1985), Continuous auctions and insider trading, "Econometrica" vol. 53, no. 6, s. 1315-1336.
 18. Lesmond D.A. (2005), Liquidity of emerging markets, "Journal of Financial Economics" vol. 77, no. 2, s. 411-452.
 19. Lin W.T., Sun D.S., Tsai S.-C. (2012), Does trading remove or cause friction?, "Emerging Markets Finance & Trade" vol. 48 (Supp. 2), s. 33-53.
 20. Mech T.S. (1993), Portfolio return autocorrelation, "Journal of Financial Economics" vol. 34, s. 307-344.
 21. Nowak S. (2014), Order imbalance on the Warsaw Stock Exchange, 2000-2012, Międzynarodowa Konferencja Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia, Wrocław, 17-19 września 2014.
 22. O'Hara M. (2003), Presidential address: Liquidity and price discovery, "Journal of Finance" vol. 58, no. 4, s. 1335-1354.
 23. Olbryś J. (2013), Zastosowanie wybranych miar płynności aktywów kapitałowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, "Zarządzanie i Finanse" vol. 11, nr 3, s. 65-77.
 24. Olbryś J. (2014), Wycena aktywów kapitałowych na rynku z zakłóceniami w procesach transakcyjnych, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa.
 25. Olbryś J., Majewska E. (2014), Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, s. 699-710.
 26. Pagan A.R., Sossounov K.A. (2003), A simple framework for analysing bull and bear markets, "Journal of Applied Econometrics" vol. 18, no. 1, s. 23-46.
 27. Ranaldo A. (2001), Intraday market liquidity on the Swiss Stock Exchange, "Swiss Society for Financial Market Research" vol. 15, no. 3, s. 309-327.
 28. Sarr A., Lybek T. (2002), Measuring liquidity in financial markets, IMF Working Paper 02/232.
 29. Stoll H.R. (2000), Friction, "Journal of Finance" vol. 55, no. 4, s. 1479-1514.
 30. von Wyss R., (2004), Measuring and predicting liquidity in the stock market, Dissertation Nr. 2899, University of St. Gallen.
 31. Wong J., Fung L. (2002), Liquidity of the Hong Kong stock market since the Asian financial crisis, "Proceedings of the Third Joint Central Bank Research Conference", Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, s. 180-211.
 32. www.gpwinfostrefa.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu