BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łysik Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym - aspekt marketingowy
The Activity of Polish Companies in Mobile and Social Channels - the Marketing Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 231-240, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Media społecznościowe, Aktywność ekonomiczna
Social media, Economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autorzy pokazują aktualną sytuację wśród polskich przedsiębiorstw w zakresie zagospodarowania przez nie dwóch kluczowych trendów rynkowych: technologii mobilnych oraz mediów społecznych. Przeprowadzone badania stają się pretekstem do podjęcia dyskusji na temat przesłanek, którymi kierowali się specjaliści ds. marketingu, decydując się na wykorzystanie tych rozwiązań. Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04291. (abstrakt autora)

In the article authors present the current situation of Polish companies vs new important trends: mobile technology and social media. The study is becoming an incentive to a debate on the reasons which motivated contemporary marketers to use this solutions. This paper is part of a project funded by the National Science Centre awarded on the basis of the decision number DEC-2011/03/HS4/04291. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kietzmann J., Canhoto A. (2013), Bittersweet! Understanding and Managing Electronic Word of Mouth, "Journal of Public Affairs", 13(2).
  2. Łysik Ł., Kutera R. (2011), Mobilne społeczności w procesach komunikacji marketingowej, Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
  3. Łysik Ł., Kutera R., Machura P. (2014), Zero Moment of Truth: a new Marketing Challenge in Mobile Consumer Communities, Proceedings of the European Conference on Social Media: ECSM 2014, Academic Conferences Limited.
  4. Machura P. (2014), Wybrane aspekty pomiaru zaangażowania członków mobilnych społeczności konsumenckich, referat na konferencji "Informatyka 2 Przyszłości", UW, Warszawa.
  5. Marsden P.V., Wright J.D. (2010), Handbook of Survey research, Emerald, Bingley.
  6. Muntinga D.G., Moorman M., Smit E.G. (2011), Introducing COBRAs, "International Journal of Advertising", 30(1).
  7. Szulc R., Ciszewski P. (2013), Marketing sąsiedztwa - stosowanie metod komunikacji mobilnej w działaniach marketingowych, "Marketing i Rynek", nr 9.
  8. Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
  9. Jones K. (2014), The 2014 Mobile Landscape: 25 Statistics That Will Drive The Future of Mobile Marketing, http://www.searchenginejournal.com/2014-mobile-landscape-25-statistics-will-drive-future-mobile-marketing-infographic/89507/.
  10. O'Dell J. (2010), New Study Shows the Mobile Web Will Rule by 2015, http://mashable.com/2010/04/13/mobile-web-stats/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu