BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratalewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Zrobek Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
E-commerce w małych i średnich firmach
E-Commerce in Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 267-276, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Handel elektroniczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Informatyka
e-commerce, Small business, Information science
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojawienie się technologii e-commerce sprzyja odczuwalnym, korzystnym zmianom w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Obecnie istnieje wiele dobrze udokumentowanych korzyści wynikających z wprowadzania handlu elektronicznego przez MSP. Związane są one z rozszerzaniem grona klientów, zwiększaniem inwestowania w nowe produkty, wchodzeniem na nowe rynki, usprawnianiem prowadzonej działalności. Celem artykułu jest ukazanie w jakim stopniu firmy MSP wykorzystują potencjał handlu elektronicznego. (abstrakt autora)

The emergence of e-commerce technology promotes tangible, favourable changes in the manner of doing business by enterprises. Nowadays there are many well-documented benefits of the introduction of electronic commerce by SMEs. These benefits are related to the expansion of customer base, increased investments in new products, entering new markets and streamlining business activities. The aim of the paper is to show the extent to which SMEs use the potential of e-commerce. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk M., Kulawczuk P. (1999), Poradnik eksportera dla MSP, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
 2. Coraz większa konkurencja na polskim rynku e-commerce, www. retailnet.pl, [14.01.2015].
 3. Gregor B., Stawiszyński M. (2002), E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź.
 4. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, K.E. Liber, Warszawa.
 5. ICT, E-Business and Small and Medium Enterprises, OECD No. 86, OECD Digital Economy Papers from http://dx.doi.org [30.01.2015].
 6. Iwanow D., The impact of e-commerce on small-size companies in Sweden, http://www.diva-portal.org [29.01.2015].
 7. Lunden B., Svensson U. [2011], Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw, BL Info Polska, Gdańsk.
 8. Malara Z. (2007), Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, PWN, Warszawa.
 9. Raport: E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014, http://iab.org.pl [15.01.2015].
 10. Stanisławski R. (2013), Wpływ dynamicznych zdolności innowacyjnych na kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 11. Szewczyk A. (red.) (2006), Podstawy e-biznesu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Szreder M. (2000), Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego, "Pieniądze i Więź", nr 3.
 13. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004 nr 173 poz. 1807.
 14. Wrycza S., Gajda D. (2015), Pomorskie e-MSP, http://ppg.ibngr.pl/e-pomorze/pomorskie-e-msp [31.01.2015].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu