BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolny Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza SWOT rozwiązań w chmurze obliczeniowej dla przedsiębiorstw
A SWOT Analysis of Cloud Computing in Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 297-305, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Chmura obliczeniowa, Analiza SWOT
Cloud computing, SWOT analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ciągu ostatnich lat powstanie chmur obliczeniowych przyczyniło się do ewolucji w branży IT. Chmury obliczeniowe stworzyły możliwość traktowania informatyki jako usługi. Istnieje coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorstw przetwarzaniem w chmurze, ale występuje wiele barier związanych z jego przyjęciem. Artykuł ma na celu zbadanie czynników sprzyjających i opóźniających proces przechodzenia do rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Ponadto podjęto próbę określenia kluczowych interesariuszy przetwarzania w chmurze oraz zarys aktualnych wyzwań związanych z jej bezpieczeństwem. Przeprowadzono również analizę SWOT rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej w przedsiębiorstwach. (abstrakt autora)

Over the past few years, emergence of cloud computing has notably made an evolution in the IT industry. Cloud computing has enabled possibility to view IT as a service. Cloud computing is of growing interest to companies, but there are many barriers associated with its adoption. This paper aims to discusses the drivers and inhibitors of cloud computing adoption. In addition, an attempt has been made to identify the key stakeholders of cloud computing and outline the current security challenges. Also a SWOT analysis of cloud computing in enterprises has been made. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rosenberg J., Mateos A. (2011), Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice.
  2. Iyer B., Henderson J. (2010), Preparing for the future - understanding the seven capabilities of Cloud Computing, MIS Quarterly Executive, 9(2), 117-131.
  3. Forrest W. (2009), Clearing the air on cloud computing, http://www.isaca.org/Groups/Professional-English/cloud-computing/GroupDocuments/McKinsey_Cloud%20matters.pdf, [dostęp 13.11. 2014].
  4. Vaquero L.M., Rodero-Merino L., Caceres J., Lindner M. (2008). A break in the clouds: towards a cloud definition, ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(1), 50-55.
  5. Mell P., Grance T. (2011), The NIST Definition of Cloud Computing, National Institute of Standards and Technology; Gaithersburg.
  6. Pasławski K., IDC: obawy o bezpieczeństwo hamują rozwój chmury, http://www.crn.pl/news/wydarzenia/badania-rynku/2012/05/idc-obawy-o-bezpieczenstwo-hamuja-rozwoj-chmury [dostęp 23.12.2014].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu