BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane elementy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim
Selected Elements Related With the Development of Information Society in Western Pomerania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 319-329, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Techniki informacyjno-komunikacyjne są już powszechne, jednakże umiejętność ich wykorzystania nie stoi na wysokim poziomie. W artykule zaprezentowano wybrane aspekty programu Polska 2030 oraz programy na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono również wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w województwie. Celem pracy jest wskazanie, że kompetencje pracowników w zakresie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych wpływają pozytywnie na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki.(abstrakt autora)

Information and Communication Technologies are now commonplace, but the ability to use them is not high. The paper presents some aspects of the program Poland 2030 and programs for the development of the information society in Western Pomerania. It also shows the results of a survey conducted among employees of small and medium-sized enterprises in the region. The aim of this article is to show that the competence of employees in the use of information and communication technologies have a positive impact on the development of the information society and the economy. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
  2. Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, US, Szczecin.
  3. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
  4. Drab-Kurowska A. (2013), Rozwój kapitału ludzkiego w przemyśle kreatywnym, [w:] Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra.
  5. E-umiejętności w kontekście zatrudnienia w Europie. Pomiar postępów i cele na przyszłość. s. 19-21. http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013 /documents/Country_Reports/Brochure/eSkills_Monitor_PL.pdf.
  6. Jaki A. (2000), Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  7. Kotylak S. (2013), Przemysł kreatywny - nowa era twórczej równowagi, [w:] Przemył kreatywny. Ekonomia na styku kultury i biznesu, red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra.
  8. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2011.
  9. Powichrowska B. (2011), Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. Organizacja oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, red. B. Powichrowska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu