BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Akademia Morska), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Duży Waldemar ("Automatika" Sp. z o.o., "Remech" Sp. z o.o.)
Title
Łączenie spółek kapitałowych jako element budowania wartości na przykładzie spółek wchodzących w skład Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA
The Merger of Capital as Part of Value Creation on the Example of the Companies of the Group Azoty "Police" SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 749-755, tab., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Konsolidacja przedsiębiorstw, Grupa kapitałowa, Wartość przedsiębiorstwa, Fuzje i przejęcia
Consolidation of companies, Capital group, Enterprise value, Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ..
Company
Grupa Azoty SA, Z.Ch. "Police" SA
,
Abstract
W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia spółek poprzez inkorporację jako element budowania ich wartości. Artykuł prezentuje elementy realizacji procesu połączenia związane z planem połączenia oraz parytetem wymiany udziałów. Na przykładzie spółek Automatika i Remech, pokazano obszary potencjalnych korzyści możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia oraz projekcję wyników finansowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of merger by incorporation as a form of restructuring of capital groups. In particularly the analysis is focused on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company, presenting areas of potential benefits may be obtained as a result of the process. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych, DzU 00.94.1037.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu