BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suska Justyna (University of Economics in Katowice, student)
Title
Modelling Leverage Effect in a Financial Time Series
Modelowanie efektu dźwigni w finansowych szeregach czasowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 843-852, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Rynek kapitałowy, Model GARCH, Dźwignia finansowa, Analiza szeregów czasowych
Capital market, GARCH model, Financial leverage, Time-series analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Economists and econometricians have been interested in modelling and forecasting financial instruments pricing since the very beginning of exchange trading. In more than one hundred years of history, a lot of different approaches have been developed in this field. The achievements gained in the last few years is the treatment of data from successive quotation as a time series indicating some specific properties. One property is the leverage effect. (abstrakt oryginalny)

Zainteresowanie ekonomistów i ekonometryków modelowaniem i prognozowaniem cen instrumentów finansowych towarzyszy od samego początku obrotowi giełdowemu. W ciągu ponad stuletniej historii wypracowano w tym zakresie wiele różnych podejść. Dorobek ostatnich kilkudziesięciu lat to traktowanie danych z kolejnych notowań jako szeregi czasowe, wykazujące pewne specyficzne właściwości. Jedną z takich własności jest efekt dźwigni. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bekaert G., Wu G. (2000), Asymmetric volatility and risk in equity markets, "The Review of Financial Studies" vol. 13, no. 1.
 2. Bollerslev T. (1986), Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, "Journal of Econometrics" vol. 31, pp. 307-327.
 3. Bollerslev T., Engle R., Nelson D. (1994), ARCH models, in: Engle, MacFadden, Handbook of econometrics, North-Holland, Amsterdam.
 4. Box G., Jenkins J., (1986), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa.
 5. Campbell J., Hentschel L. (1992), No news is good news: An asymmetric model of changing volatility in stock returns, NBER Working Paper Series, Working Paper no. 3742.
 6. Engle R.(1982), Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation, "Econometrica" vol. 50, pp. 987-1008.
 7. Figlewski S., Wang X. (2000), Is the "leverage effect" a leverage effect?, New York University Working Paper no. S-CDM-00-09.
 8. Gourieroux C. (1997), ARCH Models and Financial Applications, New York: Springer Verlag.
 9. Hasanhodzic J., Lo A. (2013), Black's leverage effect is not due to leverage, www.investmentreview.com/analysisresearch/ blacks-leverage-effect-is-notdue- to-leverage-5147 (December).
 10. Hentschel L. (1995), All in the family. Nesting symmetric and asymmetric GARCH models, "Journal of Financial Economics" vol. 39.
 11. Jajuga K. (2000), Metody ekonometryczne i statystyczne a analizie rynku kapitałowego, Wrocław: The publishing house of the University of Economics in Wrocław.
 12. Kothari S.P., Warner J.B. (2009), Econometrics of event studies, in: E. Eckbo, Handbook of corporate finance. empirical corporate finance, vol. 1, North-Holland: Elsevier, p. 69.
 13. Tsay R. (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley and Sons, Chicago.
 14. Rynki Finansowe, J. Czekaj, vol. IV, Kraków 2004.
 15. Xekalaki E., Degiannakis S. (2010), Arch models for financial applications, Wiley.
 16. Milo W. (1990), Szeregi czasowe, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu