BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieteska Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ubezpieczenie kosztów wycofania niebezpiecznych produktów żywnościowych
Insurance Costs Withdrawal of Dangerous Food Products
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 921-932, tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Produkty żywnościowe, Ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem
Food health safety, Food products, Insurances, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena ryzyka towarzyszącego wycofaniu niebezpiecznych produktów żywnościowych. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę opisową. Treść artykułu oparto na bazie dostępnych danych statystycznych i literatury przedmiotu. Problematykę ubezpieczenia naświetlono od strony praktyki ubezpieczeniowej. Wynik - Wynikiem końcowym artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji dla zakładów ubezpieczeń w zakresie konstrukcji ogólnych warunków omawianego ubezpieczenia. (abstrakt oryginalny)

Used more and more advanced production systems of many articles of daily consumption do not guarantee food safety. This has exacerbated the uncontrolled growth of assortments, the influx of food from other countries, as well as the implementation of innovative methods of food production. The aim of this article is to assess the risk associated with the withdrawal of dangerous food products. In this article we present the scale of the phenomenon, as well as any costs of withdrawal, we point to the need for insurance withdrawal costs of food products. We also pay attention to the rise of many damage sustained by persons, have consumed dangerous food product. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balkoniec K. (2006), System zapewnienia bezpieczeństwa żywności - HACCP w praktyce Cz. 1, "Gospodarka mięsna" nr 6, s. 8-9.
 2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego (2005), "Przemysł spożywczy" nr 9, s. 30.
 3. Bierć A., Odpowiedzialność za wadliwy produkt w prawie UE, "Prawo Europejskie w praktyce" nr 2 (116), s. 24.
 4. Bogucki P., Gołąb M. (2012), Wycofanie produktu, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 7-8, s. 44.
 5. Frąckowiak P. (2014), Wdrożenie innowacyjnych kodów GS1 DataBar w sieci Biedronka jako przykład dbałości o bezpieczeństwo produktów i klientów, "Logistyka" nr 1, s. 70.
 6. GMO i co dalej. Branża paszowa apeluje do Ministra, "AgroTrendy" nr 11, s. 28.
 7. Gołąb M. (2006), Ubezpieczyć wycofanie, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 1, s. 11.
 8. Ilkiewicz A. (2008), Jak uprzedzić katastrofę, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 12, s. 33.
 9. Jagielska M. (2009), Odpowiedzialność za produkt, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Jaworski M. (2001), Pozostawieni bez ochrony, "Gazeta ubezpieczeniowa" nr 16 (107), 18 kwietnia.
 11. Jaworski M. (2006), Koszty wycofania można pokryć z polisy, "Gazeta prawna", 5 sierpnia.
 12. Kontrola jakości produktów zbożowych (2002), "Przemysł spożywczy" nr 3, s. 42.
 13. Koszowski M. (2013), Odpowiedzialność sprzedawcy za nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu towaru konsumpcyjnego, "Przegląd legislacyjny" nr 1, s. 55-65.
 14. Krzysztyniak K.L. (2010), Przemysłowa produkcja roślin GM - fakty dokonane, "Przemysł spożywczy" nr 2, s. 23.
 15. Magdziak R. (2012), Cynowe wąsy zablokowały pedały gazu w toyotach, "Elektronik" nr 2, s. 4.
 16. Makała P. (2013), Potwierdzenie autentyczności i zafałszowania na przykładzie mięsa i przetworów mięsnych, "Gospodarka mięsna" nr 12, s. 26-30.
 17. Mirosz P. (2008), Ozimek Irena, System wczesnego ostrzegania RASFF, "Przemysł spożywczy" nr 3, s. 45-48.
 18. Molęda M. (2013), Szkoda w łańcuchu dostaw, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 4.
 19. Molęda M., Bogucki P. (2011), Product recall, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 2, s. 35-37.
 20. Niepokulczycki J. (1995), Monitorowanie wypadków konsumenckich, "Alert - Ochrona Pracy" nr 6, s. 4-6.
 21. Ortyński K. (2010), Ubezpieczenie wycofania produktu w działalności zakładów produkcyjnych, w: Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, t. 2, Zastosowania, red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 16.
 22. Przykłady złej żywności. Bezpieczeństwo żywności to nadal trudne wyzwanie. Omówienie referatu pt. Bezpieczeństwo żywności wygłoszonego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (2008), "Agro trendy" nr 13, s. 28.
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymogów (DzU nr 38/2008 poz. 215 w.z p.z.).
 24. Sojka M. (2009), Nie opłaca się fałszować? Z prof. Stanisławem Kowalczykiem, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozmawia..., "AgroTrendy" nr 18, s. 20.
 25. Szymański K. (2013), Produkt recall, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" nr 11, s. 39.
 26. Śliwczyński B. (2008), Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności, "Przemysł spożywczy" nr 7, s. 2-8.
 27. Turlejska H. (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem żywności - wymagania normy ISO 22000/ 2006, "Żywienie człowieka i metabolizm" nr 2, s. 144.
 28. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (DzU nr 136/2006 poz. 914).
 29. Wycofanie produktów z rynku (2003), "Gazeta ubezpieczeniowa", 9 grudnia, s. 26.
 30. Zientek-Varga J. (2006), Środki ochrony roślin: fałszowane na potęgę, "AgroTrendy" nr 26, s. 31.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu