BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wienskowski Krzysztof, Kwiatkowski Jerzy
Title
Zmiany właściwości mechanicznych polietylenu modyfikowanego stearynianami metali w warunkach naturalnego starzenia
Changes in mechanical properties of polyethylene modified with metal steareates under natural ageing
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1984, nr 112, s. 72-77, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii
Keyword
Badania towaroznawcze, Towaroznawstwo przemysłowe, Towaroznawstwo, Chemia
Commodity research, Industrial commodities, Commodity science, Chemistry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zbadano wpływ 16 stearynianów metali dwu i trójwartościowych na trwałość polietylenu w czasie 12 miesięcznego naturalnego starzenia zarówno niestabilizowanego, jak i stabilizowanego Irganoxem 1076. Jako wyróżnik zmian degradacyjnych wybrano pomiar wydłużenia względnego przy zerwaniu. Najaktywniejszym spośród zastosowanych stearynianów metali okazał się stearynian żelazowy, który powodował rozkład polimeru po 2 miesiącach naturalnego starzenia. (abstrakt oryginalny)

The effect was studied of 16 different metal stearates on the stability of polyethylene, both stabilized with Irganox 1076 and non-stabilized, during a 12-month natural ageing. As a criterion of degradation elongation at break was used. FTOBB among the metal stearates tested iron stearate was found to be the most effective - it gave the degradation of the polymer on a 2-month natural ageing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. L.J. Taylor, J.W. Tobias: Pat. USA 3 941 759 (1976).
  2. K. Grynberg: Pollena - Tłuszcze, Środki Piorące, Kosmetyki, 21, 22 (1977).
  3. K. Wienskowski: praca doktorska, AE, Poznań (1981).
  4. H.J. Schneider, K. Thinius: Plaste u. Kautschuk, 18, 27 (1971).
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu