BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarama Maria (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27
Inequalities in E-Business Adoption by Small And Medium Firms in Eu-27 Members
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 433-442, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Biznes elektroniczny, Metoda TOPSIS, Małe i średnie przedsiębiorstwa
e-business, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest porównanie zakresu korzystania z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach UE-27. Typologię krajów określono na podstawie syntetycznych mierników wyznaczonych za pomocą metody TOPSIS. Jako dane źródłowe wykorzystano dane dotyczące korzystania z ICT przez przedsiębiorstwa w 2013 i 2014 roku, które są udostępniane przez Eurostat. (abstrakt autora)

The aim of this paper is to compare e-business adoption by small and medium firms in EU-27 members. To obtain groups of similar countries, values of composite measure were calculated according to the TOPSIS method. The values of the indicators were calculated based on the Eurostat data. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arendt Ł. (2009), Wykluczenie cyfrowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, IPiSS, Warszawa.
  2. European Commission (2014), Annual Report on European SMEs 2013/2014 - A Partial and Fragile Recovery, ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf.
  3. Tarutė A., Gatautis R. (2014), ICT impact on SMEs performance, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110, pp. 1218-1225, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.968.
  4. Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu