BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślusarczyk Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Specjalne serwisy internetowe a kształtowanie warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych
The Special Internet Services and Creating the Conditions for Functioning of People With Disabilities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 443-451, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Internet, Serwis internetowy, Osoby niepełnosprawne
Internet, Website, Disabled people
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia rolę specjalnych serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych oraz przedstawia kilka takich serwisów. W szczególności w artykule omówiono znaczenie tych serwisów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni ruchowo). Autor wskazuje, że specjalne serwisy internetowe są tworzone w celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informacyjnym. (abstrakt autora)

This paper shows the role of special internet services for people with disabilities and presents a few such services. In particular, the paper presents the importance of those services for persons with different disabilities (blind, deaf and motion-impaired). The author of the paper indicates that the special internet services are created to create a level playing field for people with disabilities in the information society. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J. (2008), Rodzaje stron internetowych, www.e- marketing. pl/artyk/ artyk44.php [2014].
  2. Jakusz-Gostomska M. (2014), Rodzaje witryn internetowych, http://mfiles.pl/pl/ index.php? title=Rodzaje_witryn_internetowych&oldid=14708 [2014].
  3. Ślusarczyk C. (2010), Internet jako czynnik przeobrażający życie osób niepełnosprawnych, [w:] Ł. Kapralska, B. Pactwa (red.), Agora czy Hyde Park. Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych, Zakład Wydawniczy "Nomos", Kraków.
  4. www.dzdn.pl [2014].
  5. www.ekiosk.defacto.org.pl/galeria/ [2015].
  6. www.seventica.pl [2014].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu