BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w Polsce na tle krajów UE
Using the Internet in Households in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 453-462, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Internet, Gospodarstwa domowe
Information society, Internet, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zbadano wykorzystanie Internetu przez gospodarstwa domowe w Polsce wg określonych celów oraz strukturę zakupów dokonywanych przez Internet w latach 2004-2014. W części drugiej gospodarstwa domowe w Polsce zostały porównane z gospodarstwami domowymi w wybranych krajach Europy - zarówno pod względem wykorzystania Internetu, jak i dokonywanych zakupów przez Internet. (abstrakt autora)

In the article using the Internet by households in Poland according to defined objectives and the structure of the shopping effected by the Internet in 2004-2014 years were examined. In part second households in Poland were compared with households in selected countries of Europe both in terms of using the Internet, as well as made shopping by the Internet. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekanowski J. (1913), Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5, Warszawa.
  2. MaCzek, http://eskimo73.republika.pl/maczek.html [dostęp 28.05.2012].
  3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2001), Statystyka, elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007 (2008), GUS, Warszawa.
  5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011 (2012), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
  6. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013 (2013), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
  7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r. (2014), GUS i US w Szczecinie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu