BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki), Czerwonka Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
Electronic Payment Instruments as an Example of Innovative Solutions for Retail Settlements in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 463-473, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Płatności uwarunkowane, Innowacyjność
Conditional payments, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
W prezentowanym artykule autorzy omawiają elektroniczne instrumenty płatnicze w Polsce w kontekście innowacyjności. W wyniku przeprowadzonej analizy za najlepiej rokujące uznane zostały rozwiązania oparte na kartach płatniczych i natychmiastowych przelewach bankowych. Wątpliwości wybudziły płatności mobilne i wirtualna gotówka. Wskazano także na potencjał płatności biometrycznych. (abstrakt autora)

In the presented paper, the authors discuss the electronic payment instruments in Poland in the context of innovation. As a result of the analysis, authors recognize solutions based on payment cards and immediate bank transfers as the best. Doubts raised mobile payments and virtual cash. The authors also pointed out the potential of biometric payment. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Billon (2014), http://www.billon.info [20.01.2015].
 2. Blue Cash (2014), http://www/bluecash.pl [20.01.2015].
 3. Capgemini (2013), World Payments Report 2013, http://www.capgemini.com/ resource-file-access/resource/pdf/wpr_2013.pdf [20.01.2015].
 4. Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) (2012), Innovations in retail payments, http://www.bis.org/cpmi/publ/d102.pdf [20.01.2015].
 5. European Central Bank (ECB) (2012), Virtual Currency Schemes, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf [20.01.2015].
 6. Getin Bank (GB) (2014), Getin Bank wprowadza pierwszą na świecie transakcję biometryczną kartą debetową, https://www.getinbank.pl/o-banku/biuroprasowe/2014/getin-bank-przeprowadzil-pierwsza-na-swiecie-transakcje-biometryczna-karta-debetowa [20.01.2015].
 7. Iwańczuk-Kaliska A. (2013), Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów płatności detalicznych, [w:] H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, KUL, Lublin.
 8. Kisiel M. (2014), Cisza przed burzą na rynku?, "Gazeta Finansowa" 17-23.10.
 9. Klimontowicz M. (2013), Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce i na świecie, [w:] Annales UMSC Lublin - Polonia, vol. XLVII, Lublin.
 10. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) (2014), http://www.kir.pl [20.01.2015].
 11. Narodowy Bank Polski (NBP) (2014), http://www.nbp.pl [20.01.2015].
 12. Polasik M. (2013), Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży, [w:] H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, KUL, Lublin.
 13. Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020. Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności (KOBiM) (2013), http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/obrot_bezgotowkowy/dokumenty_dla_czlonkow/Cz_I_Dokument_strategiczny.pdf [20.01.2015].
 14. Raport Ecommerce Internet Standard (IS) (2014), http://www.internetstandard.pl/ konferencja/ecommerce2014/raport [20.01.2015].
 15. Tochmański A. (2013), Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie płatniczym, [w:] H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, KUL, Lublin.
 16. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (UOEIP), DzU 2002 nr 169, poz. 1385.
 17. VISA (2013), Polscy konsumenci wybierają płatności zbliżeniowe, https://www.visa.pl/o-nas/aktualnosci/polscy-konsumenci-wybieraj-p-atno-ci-zbli-eniowe-159-mln-transakcji-zbli-eniowych-z-u-yciem-kart-visa-w-2013-r- [20.01.2015].
 18. World Bank (2011), Systems Worldwide - a Snapshot. Outcomes of the Global Payment Systems Survey 2010, http://siteresources.worldbank.org/FINANCIAL SECTOR/Resources/282044-1323805522895/121534_text_corrections_ 3-15.pdf [20.01.2015].
 19. Zakonnik Ł., Czerwonka P. (2014), Płatności mobilne w Polsce - analiza SWOT, [w:] M. Niedźwiedziński (red.), Studia i Materiały PSZW, Bydgoszcz.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu