BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tulejski Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nieświęte "Święte wojny" nowożytności
The Unholy ,,Holy Wars" of Modernity
Source
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2013, t. 88, s. 157-188, bibliogr. 48 poz.
Studies in Law and Economics
Keyword
Konflikty zbrojne, Historia, Historia myśli politycznej
Armed conflicts, History, History of political thought
Abstract
Tak jak każde zjawisko społeczne, także wojna nie jest kategorią funkcjonującą w oderwaniu od pozostałych elementów tworzących cywilizację; jest pochodną procesów kulturowych, zmian technologicznych, wyobrażeń religijnych i moralnych.(fragment tekstu)

The Author argues that the medieval notion of holy war did not pass away at the dawn of modernity. Rather, it has only taken a new form. Indeed, modern ideological wars constitute a secularized form of medieval crusades. The wars conducted by the French revolutionaries, the Bolsheviks as well as the contemporary American neoconservatives have all aimed at the construction of different versions of the Kingdom of Heaven on Earth. Indeed, the Jacobins desired to make true an enlightened dream of a perfect social order of democratic republic. The Bolsheviks tried to put into practice abstracts rules of communist society. The Americans were determined to impose all over the world a democratic order based on human rights. In all these cases, the ideological purposes made legitimate a rejection of the traditional rules of just war. Although it lacks a transcendental component, the rhetorics of all these modern ideological wars is strikingly similar to that used in the Middle Ages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, tłum. M. Szawiel, D. Grinberg, Niezal. Ofic. Wyd., Warszawa 1993. Augustinus, Epistulae.
 2. Banning L. (ed.), Liberty and Order. The First American Party Struggle, Liberty Fund, Indianapolis 2004.
 3. Basilius, Epistulae.
 4. Baszkiewicz J., Nowy człowiek, nowy naród, nowe świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej, PIW, Warszawa 1993.
 5. Becker C.L., Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, tłum. J. Ruszkowski, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 6. Bernardus Claraevallensis, De Laude Novae Militiae.
 7. Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, Warszawa 1990.
 8. Buchanan P., Czyja wojna?, Nasz Dziennik, 4.04. 2003, 80.
 9. Condorcet A.N., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, tłum. B. Suchodolski, PWN, Warszawa 1957.
 10. Ellery E., Brissot De Warville. A Study in the History of the French Revolution, Ayer Publishing, New York 1970.
 11. Engels F., Schelling und die Offenbarung. Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freier Philosophie, Robert Binder, Leipzig 1842. Fulcheri Carnotensis Historia Hielosolimitana.
 12. Gesta Francorum.
 13. Herbert Z., Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2008.
 14. Herman J., Neokonserwatyzm, tłum. T. Biedroń, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 15. Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia, H. Bednarek, Aletheia, Warszawa 2001.
 16. Kagan R., Dangerous Nation. America's Place in the World, from it's Earliest Days to the Dawn of the 20th Century, Alfred A. Kopf Publ., New York 2000.
 17. Kagan R., Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, tłum. W. Turopolski, Studio Emka, Warszawa 2003.
 18. Kissinger H., Dyplomacja, tłum. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych, Wilson, Warszawa 1996.
 19. Kuehnelt-Liddihn E. von, Utopie i ideologie. Kolejny rozdział konserwatywnej demonologii, tłum. M. Polakowski, Dialogi Polityczne, grudzień 2008, 10.
 20. Lenin W.I., Zagadnienie pokoju, Dzieła wszystkie, KiW, Warszawa 1987.
 21. Lipscomb A.A., Bergh A. (eds), The Writings of Thomas Jefferson, Washington, D.C. 1904-5.
 22. Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, tłum. J. Marzęcki, Wyd. Antyk, Kęty 2002.
 23. Marks K., Engels F., Manifest Komunistyczny, Jirafa Roja, Warszawa 2006.
 24. McDougall W., Promised Land, Crusader State. The American Encounter with the World Since 1776, Houghton Mifflin, New York 1997.
 25. National Day of Prayer and Remembrance for the Victims of the Terrorist Attacks on September 11, 2001, Washington National Cathedral: http://www.opm.gov/guidance/09-14-01gwb.htm.
 26. Nicolai G.F., The Biology of War, trans. C.A. Grande, J. Grande, The Century Co., New York 1918.
 27. Nisbet R.A., The Present Age. Progress and Anarchy in Modern America, Liberty Fund, Indianapolis 2003.
 28. Noble D.F., Beyond the Promised Land. The Movement And the Myth, Between The Lines, Toronto 2005.
 29. Nogent G. of, The Deeds of God Through the Franks, trans. Robert Levine, Boydell Press, Woodbridge 1997.
 30. Pellicani L., Revolutionary Apocalypse. Ideological Roots of Terrorism, Greenwood Publishing Group, Praeger 2003.
 31. Pierce A.R., Woodrow Wilson and Harry Truman. Mission and Power in American Foreign Policy, Transaction Publishers, New Brunswick 2007.
 32. Postman N., W stronę XVIII stulecia, tłum. R. Frąc, PIW, Warszawa 2001.
 33. Robert the Monk's History of the First Crusade, trans. C. Sweetenham, Burlington, Aldershot 2005.
 34. Rousseau J.J., Odpowiedź królowi polskiemu, [w:] Trzy rozprawy o filozofii społecznej, tłum. H. Elzenberg, PWN, Warszawa 1956.
 35. Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Znak, Kraków 2000.
 36. Secher R., Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea departament zemsty, tłum. M. Miszalski, Iskry, Warszawa 2003.
 37. Sepkowski A., Od misji do krucjaty. Ewolucja amerykańskiej ,,religii obywatelskiej", Duet, Toruń 2009.
 38. Platon, Prawa, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1960. Powierski J., Trupinda J. (tłum. i red.), Grunwald 1410. Wybór tekstów źródłowych, t. I: Narodziny idei krucjatowej, Malbork 2005.
 39. Prawda, 9.05.1920, 99.
 40. Robespierre M., Prononcé à la Convention le 5 février 1794, http://www.worldfuturefund. org/wffmaster/Reading/Communism/rob-ter-french.htm.
 41. Św. Augustyn, Przeciw Faustusowi, tłum. J. Sulowski, ATK, Warszawa 1991.
 42. Tacyt, Żywot Juliusza Agrykoli.
 43. Voegelin E., From Enlightenment to Revolution, Duke University Press, Durham 1975.
 44. Voegelin E., Nowa nauka polityki, tłum. P. Śpiewak, Aletheia, Warszawa 1992.
 45. Widenor W.C., Henry Cabot Lodge and the Search for an American Foreign Policy, University of California Press, Berkeley 1980.
 46. Wielkie mowy historii, t. II: Od Lincolna do Stalina, Polityka Sp. Pracy, Warszawa 2006.
 47. Wielomski A., Nacjonalizm francuski 1886-1940, Wyd. Von Borowiecky, Warszawa 2007.
 48. Wołkogonow D., Trocki. Niewolnik idei. Ideolog zbrodni, Amber, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0081-6841
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu