BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Papińska-Kacperek Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE
Web Portals of Digital Public Administration in Selected EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 551-559, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
e-administracja, Administracja publiczna, Portale internetowe
e-government, Public administration, Web portals
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest rekomendacja działań, które mogą zwiększyć popularność cyfrowej administracji publicznej. Opisane zostaną portale internetowe dedykowane udostępnieniu usług cyfrowych administracji publicznej w wybranych krajach UE. (abstrakt autora)

The article describes the portals dedicated digital public services in selected EU countries. The purpose of this article is to recommend actions that can increase the popularity of digital public administration. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bellamy C. (2002), From Automation to Knowledge Management: Modernizing British Government with ICTs, "International Review of Administrative Sciences", 68(2), s. 213-230.
 2. Country Factsheets E-Government (2014), https://ec.europa.eu/digital-agenda/ en/news/scoreboard-2014-country-factsheets-e-government.
 3. Grudzińska-Kuna A., Papińska-Kacperek J. (2013), Organizacyjne i techniczne aspekty elektronicznej identyfikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, t. 1, s. 21-32.
 4. Janssen M., Charalabidis Y., Zuiderwijk A. (2012), Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government, "Information Systems Management", Vol. 29, No. 4, s. 258-268.
 5. Jupp V. (2003), Realizing the Vision of eGovernment, "Journal of Political Marketing", 2(3-4), s. 128-145.
 6. Komisja Europejska (2012), eGovernment Benchmark Framework 2012-2015.
 7. Komisja Europejska (2014), Delivering the European Advantage? 'How European governments can and should benefit from innovative public services'.
 8. ONZ (2014), eGovernment Benchmark Framework: The Future We Want.
 9. Papińska-Kacperek J. (2013), Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 10. Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2015), Inicjatywy Open Government Data, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (w druku).
 11. Tambouris E., Spanos E. (2002), An architecture for integrated public service delivery based on life-events, "Electronic Markets", 12(4), s. 281-288.
 12. Sidoroff T., Hyvönen E. (2005), Semantic e-goverment portals - a case study, Semantic Web Case Studies and Best Practices for eBusiness SWCASE05 (Vol. 7).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu