BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popiołek Malwina (Uniwersytet Opolski)
Title
E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych - przykład uniwersyteckiego systemu obsługi studiów (USOS)
E-Government in Universities in the Opinion of Administration Staff - the Example of USOS (University System of Studies Service)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 583-591, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
e-administracja, Szkolnictwo wyższe, Informatyzacja
e-government, Higher education, Informatization
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule skoncentrowano się na elektronicznej administracji w uczelniach wyższych. Uwaga skupiona została na obecnym w wielu polskich uniwersytetach systemie USOS, który został stworzony do elektronicznego zarządzania procesem dydaktycznym. Analizie poddany został tutaj stosunek pracowników administracyjnych do USOS. W pracy przedstawione zostały wyniki badań własnych, które pokazują jak funkcjonowanie USOS oceniają pracownicy administracyjni w badanej uczelni. (abstrakt autora)

The paper raises issues on e-government in the area of universities administration. The article focuses most of all on research results made in one of polish universities, that show how administration staff evaluates functioning of the USOS system, which is a e-government system in university. The article also shows advantages and shortcomings associated with this system, and also with e-government in university in general. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abriszewski K. (2011), Jak nowe media tworzą nowe środowisko. Przypadek USOS-a, [w:] Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
  2. Afeltowicz Ł. (2011), Od automatycznych systemów diagnostycznych do USOS/USOSweb: informatyczne systemy wspomagania pracy a reorganizacja praktyk społecznych, wzorców działania i procesów poznawczych, [w:] Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
  3. Gajdowska M. (2014), Rozwój i obszary zastosowań e-gospodarki w Polsce, "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", nr 1/24, s. 82-100.
  4. Grodzka D. (red.), (2009), Społeczeństwo informacyjne, Studia BAS, WS, Warszawa.
  5. Lechowicz N., Pikuła D. (2013), Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", s. 17-24.
  6. Mysior R. (2014), Dwa światy - cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, cz. I, "Reme-dium" nr 9, s. 5-7.
  7. Popiołek M. (2013), Funkcjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, "Rynek - Społeczeństwo - Kultura", s. 51-56.
  8. www.frse.org.pl (2015).
  9. www.usos.edu.pl (2015).
  10. www.usosownia.uw.edu.pl (2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu