BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Title
Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych
Electronic Catalogues in Public Procurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 593-601, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Zamówienia publiczne, Platformy internetowe
Public procurement, Internet platforms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy tematyki wykorzystania katalogów elektronicznych w zamówieniach publicznych. Zaprezentowano w nim wynikające z dyrektyw unijnych regulacje związane z zamówieniami publicznymi oraz prawne ramy stosowania katalogów elektronicznych. Przeanalizowano także wykorzystanie tych rozwiązań w krajach członkowskich unii. W odniesieniu do Polski przedstawiono funkcjonalność nowo uruchomionej Elektronicznej Platformy Katalogów Produktów - eKatalogi oraz korzyści, jakie może ona przynieść zarówno zamawiającym, jak i firmom oferującym produkty i usługi. (abstrakt autora)

The purpose of this paper is to present the problem of electronic catalogues in public procurement. The regulation concerning public procurement and electronic catalogues that based on European Union Procurement Directive is described as well as the usage of catalogues in member states. The functionality of Polish newly opened Electronic Platform of Product Catalogues - eCatalogues is presented and the opportunities that it can offer national, regional and local authorities and suppliers or service providers to maintain best purchasing practice are discussed. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
 2. European Commission, Public Procurement Indicators 2011 (2012), Brussels.
 3. Holka I. (2014), eKatalogi - sposób na optymalizację wydatków publicznych, "Zamawiający", nr 7.
 4. Lubiszewski M. (2014), Wykonawcom grozi pozbawienie ochrony prawnej, "Gazeta Prawna", nr 10.
 5. Manoharan A. Holzer M. (2012), Active Citizen Participation in e-Government. A Global Perspective, IGI Global, Hershey.
 6. Pasławski K. (2014), e-Katalogi - rewolucja w zamówieniach bez przetargu, "CRN", nr 7.
 7. Prałat E. (2014), Elektroniczne rozwiązania w zamówieniach publicznych, referat wygłoszony na konferencji "Społeczeństwo informacyjne", Rzeszów.
 8. Sigma (Support for Improvement in Governance and Management) (2011), E-Procuremet, August 2011, http://www.sigmaweb.org/publications/EProcurement _2011.pdf.
 9. Urząd Zamówień Publicznych (2014a), Sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku, Warszawa, maj 2014.
 10. Urząd Zamówień Publicznych (2014b), eKatalogi - nowa jakość zakupów publicznych poniżej progów ustawowych, prezentacja z konferencji 14.11.2014.
 11. Wikariak S. (2014a), Zamówienia publiczne jak na Allegro, "Gazeta Prawna", nr 119.
 12. Wikariak S. (2014b), Mniejszy formalizm procedur odbił się na ich przejrzystości, "Gazeta Prawna", nr 154.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu