BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowski Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Title
Skalowalność systemów informatycznych w obszarze e-administracji
A Scalability of IT Systems in the Area of the E-Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 603-621, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
e-administracja
e-government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje skalowalność systemów informatycznych w kontekście systemu usług e-administracji. Zaprezentowano opis systemów informatycznych, identyfikację wizualną profili skalowalności systemu informatycznego oraz dwa prawa skalowalności (prawo skalowalności Amdahla i prawo skalowalności uniwersalnej). Przedstawiono również przykład skalowalności aplikacji w oparciu o przedstawione modele skalowalności.(abstrakt autora)

This article presents a scalability of IT systems in the area of the e-government. The paper described IT systems, visual identification of IT systems' scalability profiles and two scalability laws (Amdahl's Law of Scalability and Universal Law Scalability). It also shows example of scalability of application based on the presented scalability models. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gregg B. (2014), Systems Performance: Enterprise and the Cloud, Prentice Hall, Michigan.
  2. Gunther N.J. (2007), Guerrilla Capacity Planning, Springer, Heidelberg.
  3. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. (2005), Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa.
  4. www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/egov_benchmark_2012_ insight_report_final.pdf (2014), eGovernment Benchmark 2012 - INSIGHT report.
  5. www.epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Aktualnosci (2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu