BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
The Importance of Governance in Business Models
Relacje nadzoru oraz ich wpływ na efektywność organizacji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 611-621, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Organizacja, Zarządzanie, Efektywność
Organisation, Management, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istnienie więzi pomiędzy organizacjami gospodarczymi wspomaga procesy kreowania wartości poprzez łączenie zasobów, rozwój zasobów wiedzy i ułatwianie dostępu do rynków zagranicznych. W szczególności należy wyeksponować znaczenie relacji z perspektywy kreowania wiedzy i dzielenia się nią. Główne paradygmaty wykorzystywane do wyjaśniania przyczyn, dla których firmy wchodzą w zróżnicowane relacje, to: teoria kosztów transakcyjnych, teoria zależności od zasobów, teoria tworzenia wartości dla interesariuszy i teoria uczenia się organizacyjnego. Nadzór może być istotnym elementem determinującym sposób funkcjonowania związków międzyorganizacyjnych (sieci). Wpływ nadzoru zależy od rodzaju sieci. Skuteczna adaptacja określonej formy nadzoru zależy od następujących czynników: wzajemne zaufanie uczestników sieci, kompatybilność realizowanych przez nich celów, wielkość sieci, rodzaj zadań realizowanych przez sieć.(abstrakt autora)

Interorganizational relationships help firms to create value by combining resources, developing knowledge resources and facilitating access to foreign markets. In particular, one should highlight the importance of relationships from the perspective of knowledge creation and sharing. The main theoretical paradigms used to explain the reasons behind creation of interorganizational interrelationships are as follows: transaction costs economics, resource dependence, stakeholder theory, and learning theory. Governance may be important component of interorganizational networks. The impact of governance depends on the type of network. The successful adoption of a particular form of governance in a network may be attributed to the following factors: trust, size of network, goal congruence among the network members, the nature of the task of the network. Keywords: organizations, governance, interorganizational relationships, networks, effectiveness. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahuja G. (2000), Collaborative networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study, "Administrative Science Quarterly", Vol. 45.
 2. Child J., Faulkner D. (1998), Strategies of cooperation: Managing alliances, net-works and joint ventures, Oxford University Press, Oxford.
 3. Cohen W., Levinthal D. (1990), Absorptive capacity: A New perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" Vol. 35.
 4. Graddy E., Chen B. (2006), Influences on the size and scope of networks for social service delivery, "Journal of Public Administration Research and Theory", Vol. 16.
 5. Kenis P., Provan K. (2008), Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness, "Journal of Public Research and Theory", Vol. 18, Issue 2.
 6. Kenis P., Provan K. (2009), Towards an exogenous theory of the firm, "Public Administration" Vol. 87, Issue. 3.
 7. Lando A., Boyd A., Hanlon G. (1997), Competition, cooperation and the search for economic rent: A syncretic model, "Academy of Management Review", Vol. Vol. 22.
 8. Ogden S, Watson R. (1999), Corporate performance and stakeholder management: Balancing shareholder and customer interests in the UK privatized water industry, "Academy of Management Journal", Vol. 42, Issue 5.
 9. Powell W., Kogut, Smith-Doernerr L. (1996), Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks and learning in biotechnology, "Administrative Science Quarterly", Vol. 19.
 10. Provan K., Fish A., Sydow J. (2007), Interorganizational networks at the network level: A review of the empirical literature on whole networks, "Journal of Management", Vol. 3.
 11. Venkatraman N., Lee C. (2004), Preferential linkage and network evolution: A conceptual model and empirical test in the U.S. video game sector, "Academy of Management Journal", Vol. 47.
 12. Williamson O. (1975), Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implica-tions, Free Press, New York.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu