BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sala Jolanta (Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie), Tańska Halina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
The Influence of Transformation of the Digitization and Virtualization of Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 623-642, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Bilans, Teoria transformacji gospodarki
Balance sheet, Transformation theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi syntetyczny bilans transformacji systemowej w okresie minionych 30 lat w kontekście cyfryzacji i wirtualizacji polskiej gospodarki. Eksponuje porównanie elementarnych danych ilościowych początku transformacji z aktualnymi. Identyfikuje dwa mity transformacji i wskazuje na zagrożenia z nich wynikające. (abstrakt autora)

The article is a synthetic balance of system transformation over the past 30 years in the context of digitization and virtualization of Polish economy. It exposes elementary quantitative data comparing the beginning of the transition from the current data. Formulates two myths of transformation and points to the risks resulting from them. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wersja z 5.12.2013), Warszawa 2013.
 2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja 4.0 (z dnia 8.01.2014), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
 3. Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 4. Sala J., Tańska H. (2005), Miejsce, ranga i etyka zawodu informatyka w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. M. Rószkiewicz, E. Wędrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Sala J., Tańska H. (2008), Kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki elektronicznej, [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Sala J., Tańska H. (2011), Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czaplewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013 (2013), GUS, Warszawa.
 8. Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Stiglitz J. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Targowski A. (1971), Informatyka: klucz do dobrobytu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 11. Winiarski B. (2012) (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu