BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewicz Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński), Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
Determinants of Development of E-Government in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 643-651, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
e-administracja, Usługi publiczne
e-government, Public services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z wyznaczników sprawności i efektywności funkcjonowania państwa jest liczba i jakość usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Oczekiwany rozwój e-administracji publicznej uwarunkowany jest szeregiem determinant. W opracowaniu wyodrębniono następujące grupy takich uwarunkowań: techniczno- -technologiczne, społeczne, ekonomiczne, prawne, polityczne i organizacyjne. Z uwagi na poziom rozwoju oraz specyfikę e-administracji w Polsce kluczowe znaczenie należy przypisać dwóm pierwszym kategoriom, tj. związanym z kwestiami techniczno- -technologicznymi oraz społecznymi. (abstrakt autora)

One of the indicators of the efficiency and effectiveness of the state is the number and quality of e-government services. However the development of e-government is contingent upon a number of determinants. In the text of the following groups separated such conditions: technical and technological, social, economic, legal, political and organizational. Given the level of development and the characteristics of e-government in Poland, it is crucial to be attributed to the first two categories: issues related to technical and technological and social. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniek Z. (2010), Wybrane uwarunkowania informatyzacji urzędów administracji publicznej, "Współczesna Ekonomia", nr 1(13).
 2. Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 3. Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji (2013), Amárach research, Deloitte, UPC.
 4. E-Administracja - prawne zagadnienia informatyzacji administracji (2009), red. D. Szostek, Presscom, Wrocław.
 5. Eurostat, ec.europa.eu/eurostat [dostęp 12.01.2015].
 6. Olszak C.M., Ziemba E. (2011), Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Aspekt e-administracji, [w:] Transformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony, red. B. Kos, Studia Ekonomiczne, Wydziałowe ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 7. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe (2009), red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 8. Richert-Kaźmierska A. (2008), Społeczeństwo informacyjne w rozwoju regionalnym, [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Szkoła Główna Handlowa, Monografie i Opracowania 551, Warszawa.
 9. Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata 2006-2015 (2005), Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin.
 10. Systemy informatyczne organizacji wirtualnych (2002), red. M. Pańkowska, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. www.mg.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu