BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiażewicz Joanna (Politechnika Rzeszowska)
Title
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
The Influence of Modern Information and Communications Technology on Management in Territorial Self-Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 653-661, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Samorząd terytorialny, Inteligentne miasto, Nowe technologie
Local government, Smart city, High-tech
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. W szczególności wskazano na nowe rozwiązania w obszarze komunikacji z najważniejszymi klientami w otoczeniu samorządów (mieszkańcami i turystami), promowania jednostek oraz usprawniania ich funkcjonowania. (abstrakt autora)

In the paper there were presented chosen aspects related to the implementation of new technology in territorial self-government units management process. Some examples of innovative solutions applied by cities for better communication with the most important clients (inhabitants and tourists), as well as for promotion and improvement of cities functioning were described. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brabham D.C., Crowdsourcing as a Model for Problem Solving (2008), "The International Journal of Research into New Media Technologies", Vol. 14, No 1.
 2. Cavallini A., iBeacons Bible 2.0, http://www.gaia-matrix.com [dostęp 2.12.14].
 3. Gilchrist C., Learning iBeacon (2014), Pakt Publishing, Birmingham.
 4. Guerrini G., Free wi-fi? Mesh networking? Bins that talk? Porto project shows it's a load of garbage, http://www.zdnet.com/article/free-wi-fi-mesh-networking-bins-that-talk-porto-project-shows-its-a-load-of-garbage/ [dostęp 18.01.15].
 5. Haas T., Olsson K., Emergent Urbanism: Urban Planning & Design in Times of Structural and Systemic Change (2014), Ashgate, Farnhan.
 6. Hibbets J., The foundation for an open source city (2013), Lulu, Raleigh.
 7. Hollands R.G., Will the Real Smart City Please Stand Up? (2008), "City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, actions", Vol. 12, No. 3.
 8. Howe J., The Rise of Crowdsourcing, http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html [dostęp: 2.12.14].
 9. ONZ, World Urbanization Prospects, the 2014 Revision, http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf [dostęp: 2.12.2014].
 10. Vukasović M., Crowdsourcing for Enterprises, 2009 Congress on Services - 1, s. 686-692, http://sistemas-humano-computacionais.wdfiles.com/local--files/capitulo:redes-sociais/vukovic2009.pdf [dostęp: 2.12.14].
 11. www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-w-czo-wce-innowacyjnych-miast
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu