BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hauke Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość
Organization of Learning Objects in Distance Learning Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 675-683, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Edukacja elektroniczna, Wiedza
e-education, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nauczanie na odległość stało się podstawą funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Bez niego trudno dzisiaj wyobrazić sobie procesy kształcenia. Jeśli dodatkowo będziemy mieli do czynienia z kształceniem na poziomie menedżerskim, należy pamiętać o szybkiej deprecjacji wiedzy. Efektywność nauczania na odległość można poprawić stosując obiekty wiedzy. Obiekty wiedzy pozwolą na szybką adaptację do zmieniającego się otoczenia ze względu na miejsce i czas. W artykule zostanie omówiona organizacja obiektów wiedzy menedżerskiej w systemach nauczania na odległość. (abstrakt autora)

Distance learning has become the basis for the functioning of the information society. Without it, it is difficult today to imagine the process of education. If, in addition, we will have to deal with education at managerial level should be aware of the rapid depreciation of knowledge. The effectiveness of distance learning can be improved by using learning objects. Learning objects allow for quick adaptation to the changing environment due to space and time. This article will discuss the organization of learning objects in the distance learning systems. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hauke K., Owoc M., Gładysz T. (2005), Systemy zarządzania materiałem edukacyjnym w procesie nauczania na odległość, [w:] Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
  2. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Trajer J., Paszek A., Iwan S. (2012), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
  4. http://www.itpedia.pl/index.php/E-learning (2015).
  5. http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_5.jpg (2015).
  6. http://www.itpedia.pl/index.php/Grafika:E-lear_6.jpg (2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu