BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Merkwa Marcin (Politechnika Rzeszowska)
Title
Wykorzystanie robotów w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnością a prawa podstawowe
The Use of Robots in Looking After the Elder People and Persons With Disability in the Context of Fundamental Rights
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 717-725, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Robotyzacja, Prawa człowieka, Opieka zdrowotna
Robotization, Human rights, Health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tekst stanowi analizę wpływu, jaki wykorzystanie robotów w opiece na osobami starszymi i niepełnosprawnością może mieć na realizację praw podstawowych. Wskazane zostały zarówno podstawowe zagrożenia, w szczególności dla prywatności, jak i postulowane zmiany prawa. (abstrakt autora)

The article presents the analysis of influence of using robots in looking after the elder people and persons with disability on the realization of fundamental rights. The main threats in relations to the privacy, as well as postulated alterations in law were indicated in the text. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bodnar A., Śledzińska-Simon A. (2012), O potrzebie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością, "Europejski Przegląd Sądowy", V.
 2. Calo M.R. (2010), People Can Be So Fake: A New Dimension to Privacy and Technology Scholarship, "Penn State Law Review", 114 (3).
 3. Calo M.R. (2012), Robots and Privacy, w: P. Lin, K. Abney, G.A. Bekey, Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics, The MIT Press, Cambridge, London.
 4. Denning T., Matuszek C., Koscher K., Smith J.R., Kohno T. (2009), A Spotlight on Security and Privacy Risks with Future Household Robots: Attacks and Lessons, Proceedings of the 11th International, Conference on Ubiquitous Computing.
 5. Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Ageing 2013, United Nations, New York.
 6. European Commission (2012), Taking forward the Strategic Implementation Plan of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, Brussels.
 7. European Commission (2010), European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe, Brussels.
 8. Friedman B., Kahn P.H. Jr. (2008), Human Values, Ethics, and Design, w: A. Sears, J.A. Jacko (red.), The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies Evolving Technologies, and Emerging Applications, Second Edition, CRC Press, New York, London.
 9. Koops E.J.; Di Carlo A.; Nocco L.; Cassamassima V.; Stradella E. (2013), Robotic technologies and fundamental rights, "International Journal of Technoethics", 4 (2).
 10. Llácer-Matacás M.R. (2014), Robotic Society: Privacy as a Legal and Technological Issue, [w:] M.A. Armada, A. Sanfeliu, M. Ferre (red.), ROBOT2013: First Iberian Robotics Conference. Advances in Robotics, t. 1, Springer, New York, Dordrecht, London.
 11. Manyika J., Chui M., Bughin J., Dobbs R., Bisson P., Marrs A. (2013), Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy, McKinsey Global Institutes.
 12. Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics (2014), raport dostępny na stronie: www.robolaw.eu.
 13. Sharkey A. (2012), Robots and human dignity: a consideration of the effects of robot care on the dignity of older peoples, "Ethics and Information Technology", 16 (1).
 14. Sharkey A., Sharkey N. (2012), Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly, "Ethics and Information Technology", 14 (1).
 15. Walewski P. (2014), Kuracja z aplikacją, "Polityka", nr 39 (2977) z dnia 24.09, s. 68-70.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu