BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów - badanie międzynarodowe
Digitization of Book Reading Among Students - an International Survey
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 739-747, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Cyfryzacja, Społeczeństwo informacyjne, Książka elektroniczna
Digitization, Information society, e-book
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój technologii informatycznych doprowadził m.in. do powszechnej cyfryzacji zasobów książkowych. Obok książki drukowanej łatwo dostępne stały się jej nowe formy: książka mówiona i elektroniczna. W artykule przedstawiono wyniki badań czytelnictwa różnych form książek w porównywalnych grupach studentów z 4 krajów: Holandii, Nowej Zelandii, Polski i Turcji, oraz próbę wyjaśnienia przyczyn istnienia zaobserwowanych różnic.(abstrakt autora)

The development of information technology has led, among others, to widespread digitization of books. Beside printed books, the new forms are commonly available: audiobooks and e-books. The article presents the results of the survey on the popularity of book reading forms in comparable groups of students from four countries: the Netherlands, New Zealand, Poland and Turkey, as well as an attempt to explain the causes of observed differences. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chymkowski R. (2013), Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., Biblioteka Narodowa, Warszawa, http://www.bn.org.pl/aktualnosci/501-czytelnictwo-polakow-w-2012-r---wyniki-badan.html.
 2. DZDN (2013), O nas, Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, http://dzdn.pl.
 3. Ganz J., Rose J. (2011), The MP3: A History Of Innovation And Betrayal, The Record. Music News from NPR, 23 marca, http://www.npr.org/blogs/ there-cord/2011/03/23/134622940/the-mp3-a-history-of-innovation-and-betrayal.
 4. Hart M. (1992), The History and Philosophy of Project Gutenberg, Project Guten-berg, sierpień, http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:The_History_and_ Phi-losophy_of_Project_Gutenberg_by_Michael_Hart.
 5. Korobili S., Malliari A., Zapounidou S. (2011), Factors that Influence Information-Seeking Behavior: The Case of Greek Graduate Students, The Journal of Academic Librarianship, Vol. 37, Issue 2.
 6. Omidian F., Seifi Maleki A.M.M. (2013), Information-seeking behaviour on internet: A comparison between arts and science undergraduate students in Iran, Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 14, Issue 4.
 7. Polak D., Polak P. (2010), Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i Internetu w pozyskiwaniu informacji przez studentów Szkoły Głównej Handlowej, [w:] E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Ekonomiczne Problemy Usług 57, Zeszyty Naukowe 597, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Rainie L., Zickuhr K., Purcell K., Madden M., Brenner J. (2012), The Rise of E-Reading, Pew Internet & American Life Project, Washington.
 9. Rubery M. (2011), Introduction. Talking Books, [w:] M. Rubery (red.), Audiobooks, Literature, and Sound Studies, Routledge, New York.
 10. SÜ (2010), Fact & Figures, Sabancı Üniversitesi, Istambul, http://www. sabanci-univ.edu/eng/?genel_bilgi /sayilarla_su/sayilarla_su.php.
 11. VUW (2012), Internationalization of Learning, Teaching and Student Experience, Victoria University of Wellington, Wellington, http://www.victoria.ac.nz /international/engagement/learning.aspx
 12. Weiler A. (2005), Information-Seeking Behavior in Generation Y Students: Motivation, Critical Thinking, and Learning Theory, The Journal of Academic Libra-rianship, Vol. 31, Issue 1.
 13. Wischenbart R. (2014), Global eBook. A report on market trends and developments, O'Reilly Media, Sebastopol.
 14. Zygierewicz A. (2013), E-book. Produkt, technologia, rynek, Analizy BAS nr 9(98), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu