BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowski Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Title
Metody analizy wydajności systemów operacyjnych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Methods of Operational Systems' Efficiency Analyse in the Context of the Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 759-766, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Społeczeństwo informacyjne
Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z warunków właściwego rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest możliwość szybkiego dostępu do wydajnego systemu e-usług informatycznych. Dlatego artykuł podejmuje temat metod analizy wydajności platformy e-usług. Przedstawiono cztery antymetody i dwie właściwe metody analizy wydajności systemów operacyjnych (metoda USE i metoda TSA). (abstrakt autora)

A possibility of a quick access to the efficient system of e-services is one of the basic condition for an information society development. For this reason this article describes methods of operational systems' efficiency analyses. There are presented four anti-methods and two appropriate methods of operational systems' efficiency analyses (USE Method, TSA Method). (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bytniewski A. (red.) (2013), Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Gregg B. (2014), Systems Performance: Enterprise and the Cloud, Prentice Hall, Michigan.
  3. Nowak J.S. (2008), Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, PTI, Katowice.
  4. Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G. (2003), Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa.
  5. Tanenbaum A S. (2010), Systemy operacyjne, Helion, Gliwice.
  6. www.brendangregg.com/methodology.html (2014).
  7. www.usenix.org/conference/lisa12/performance-analysis-methodology (2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu