BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Piotr (Akademia Obrony Narodowej)
Title
Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Risk in Information Society Development Models
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 767-775, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Ryzyko, Rozwój, Modele biznesowe
Information society, Risk, Development, Business models
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza wpływu uwarunkowań politycznych i technologicznych na wartość poznawczą wybranych modeli społeczeństwa informacyjnego w aspekcie ryzyka możliwych i prawdopodobnych zagrożeń. (abstrakt autora)

The aim of this article is to analyze the influence of the political, technological and scientific values of selected models of the information society in terms of the risk of possible and probable risks. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnoldi J. (2011), Ryzyko, Sic!, Warszawa.
 2. Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Sic!, Warszawa.
 3. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
 4. Beck U. (2012), Społeczeństwo światowego ryzyka, Scholar, Warszawa.
 5. Bernstein P. (1997), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa.
 6. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 7. Castells M. (2013), Sieci oburzenia i nadziei, PWN, Warszawa.
 8. Castells M. (2013), Władza komunikacji, PWN, Warszawa.
 9. Castells M., Himanen P. (2009), Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 10. Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, za-grożenia, wyzwania, Kraków.
 11. Sienkiewicz P. (1995), Analiza systemowa, Bellona, Warszawa.
 12. Sienkiewicz P. (2001), Ryzyko w dowodzeniu i zarządzaniu, AON, Warszawa.
 13. Sienkiewicz P. (2002), Teoria rozwoju społeczeństwa informacyjnego, AON, Warszawa.
 14. Sienkiewicz P. (2013), 25 wykładów, AON, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu