BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza wykorzystania techniki Responsive Web Design w projektowaniu serwisów www na przykładzie uczelni wyższych
The Analysis of Responsive Web Design Technique in WWW Services Design on the Example of Universities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 787-796, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Projektowanie witryn WWW, Szkolnictwo wyższe
Design of Web sites, Higher education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano istotę techniki Responsive Web Design (RWD) w kontekście jej wykorzystania w projektowaniu stron i serwisów WWW publicznych uczelni wyższych. W pierwszej części artykułu krótko scharakteryzowano istotę i potrzebę stosowania RWD. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na najistotniejsze dane statystyczne dotyczące przyszłości wykorzystania urządzeń mobilnych i ich wpływu na RWD. Ostatnia część artykułu jest analizą wykorzystania RWD w publicznych uczelniach wyższych. (abstrakt autora)

In the paper was presented the notion of Responsive Web Design (RWD) technique in the context of its utilization in the designing of web pages and www services of public universities. In the first part of the article the notion and the need of RWD application was briefly characterized. In the further part the attention was paid on most essential statistical data concerning futures of mobile devices application and its influence on RWD. The last part of the article is an analysis of the utilization of RWD in public universities. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cachmore P. (2012), Why 2013 Is the Year of Responsive Web Design, http://mashable.com/2012/12/11/responsive-web-design/.
  2. Marcote E. (2010), Responsive Web Design, http://alistapart.com/article/responsive-web-design.
  3. Subić N., Krunić T., Gemović B. (2014), Responsive web design - Are we ready for the new age?, Online Journal of Applied Knowledge Management, Vol. 2, Issue 1, s. 95.
  4. https://www.statista.com.
  5. http://nauka.gov.pl.
  6. http://mattkersley.com/responsive/.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu