BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fliegner Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Metoda analizy międzyorganizacyjnych procesów biznesowych wspomaganych komputerowo
The Method of Analysis of Computer-Aided Interorganizational Business Processes
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 28-40, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Procesy biznesowe, Komputerowe wspomaganie zarządzania
Business processes, Computer aiding management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaproponowano metodę odkrywania procesu dla potrzeb analizy międzyorganizacyjnych procesów biznesowych. Aby przedstawić praktyczne aspekty proponowanej metody analizy zrealizowano procedurę ekstrakcji danych procesowych (z bazy danych przykładowego systemu klasy ERP) oraz zaprezentowano rezultaty analizy charakterystyk badanego procesu.(abstrakt oryginalny)

This paper proposes a method of process mining for the analysis of interorganizational business processes. To demonstrate the proposed method of analysis was carried out procedure for extracting process data (from a database sample ERP system), and presents the results of analysis of the characteristics of an exemplary process.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aalst W.M.P. van der (2011), Process Mining: Discovery, Conformance and Enhancement of Business Processes, Springer, Berlin.
 2. Barki H., Pinsonneault A. (2005), A Model of Organizational Integration, Implementation Effort, and Performance, "Organization Science", Vol. 16, No. 2, March-April.
 3. Barret S., Konsyski B.R. (1982), Inter-organization Information Sharing System, "MIS Quarterly", Special Issue, December.
 4. Berente N., Vandenbosch B., Aubert B. (2009), Information flows and business process integration, "Business Process Management Journal", Vol. 15, No. 1.
 5. Choe J. (2008), Inter-organizational relationships and the flow of information through value chain, "Information & Management", Vol. 45, No. 7, November.
 6. Fliegner W. (2015), Identyfikacja procesów poprzez eksplorację repozytoriów bazodanowych [w:] Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w druku).
 7. Giachetti R.E. (2004), A Framework to Review the Information Integration of the Enterprise, "International Journal of Production Research", Vol. 42, No. 6.
 8. Günther C.W. (2007), Fuzzy Mining: Adaptive Process Simplification Based on Multi- Perspective Metrics [w:] P. Alonso, M. Dadam, G. Rosemann (eds.), Business Process Management, "Lecture Notes in Computer Science", Vol. 4714, Springer, Berlin.
 9. Kaufman F. (1966), Data Systems that Cross Company Boundaries, "Harvard Business Review", January-February.
 10. Markus M.L. (2001), Reflections on the Systems Integration Enterprise, "Business Process Management Journal", Vol. 7, No. 3.
 11. Process Mining Manifesto (2012), [w:] F. Daniel i in. (eds.), Business Process Management Workshops, "Lecture Notes in Business Information Processing", Vol. 99, Springer, Berlin.
 12. Volkoff O., Strong D.M., Elmes M.B. (2005), Understanding Enterprise System-enabled Integration, "European Journal of Information Systems", Vol. 14, No. 2.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu