BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotłowska Mariola (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problemy zarządzania dokonaniami w grupach kapitałowych
Problem of Management Performance in Capital Groups
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 61-72, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Capital group, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje problemy związane z pomiarem dokonań w grupach kapitałowych, w podziale na ich typy. Wskazane zostaną przyczyny powstawania wymienionych problemów i skutki, jakie niosą one w zarządzaniu przedsiębiorstwem.(abstrakt oryginalny)

This article presents the most important aspects of measurement and management performance in capital groups taking into account their division into groups. The first part presents the nature and types of groups, further illustrate the characteristics of measuring performance in enterprises. The next section discusses the most important problems of management performance in the division of the difficulties associated with the acquisition of data, identification of indicators and reporting information. In the last section defines the causes of these problems and consequences that they bring in business management.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bourne M. (2007), Implementing a Balanced Scorecard Performance Measurement System [w:] A.J. Smith (ed.), Handbook of Management Accounting, CIMA Publishing, Oxford.
 2. Buytendijk F., Geischecker L. (2004), Corporate Performance Management: Connecting the Dots, Gertner Group, Stamford.
 3. Fałek Z. (2010), Korelowanie celów strategicznych i budowa mapy strategii przedsiębiorstwa, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 9.
 4. Ijiri Y. (1967), The Foundations of Accounting Measurement, Scholars Book Co., Houston, Texas.
 5. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kowalewski M. (2012), Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa [w:] E. Nowak (red.), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 7. Koźmiński A. (2000), Zarządzanie międzynarodowe [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Nowak E. (2011), Wielowymiarowość systemu oceny dokonań w przedsiębiorstwie [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunek kosztów i pomiar dokonań, Prace Naukowe nr 182, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Procurent Executives' Association, Guide to a Balanced Scorecard Methodology. Moving from Performance Measurement to Performance Management (1999), Washington.
 11. Romanowska M. (2011a), Grupy kapitałowe. Teoria i badania empiryczne [w:] M. Romanowska (red.), Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa.
 12. Romanowska M. (2011b), Przekształcenia strukturalne polskich grup kapitałowych [w:] M. Romanowska (red.), Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, PWE, Warszawa.
 13. Stiffler M.A. (2006), Performance. Creating the Performance-Driven Organization, John Wiley & Sons, Hoboken.
 14. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z. (2006), Systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości w zarządzaniu strategicznym złożoną organizacją gospodarczą [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu