BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zakres audytu finansowego w małych i średnich jednostkach
The Scope of Financial Audit in Small and Medium Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 35-50, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Teoria przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Audyt finansowy
Enterprise theory, Small business, Micro-enterprise, Financial audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie jednostek kwalifikujących się jako mikro, małe i średnie oraz opracowanie listy ważnych zagadnień podlegających sprawdzeniu, co stanowi gwarancję pokonania kryzysowych sytuacji. Metodologia badania - analiza porównawcza regulacji prawnych oraz standardów IFAC. Wynik - opracowanie listy kontrolnej zagadnień podlegających badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej. Oryginalność/wartość - zaproponowaną listę kontrolną można zastosować w praktyce badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation entities qualifying as micro, small and medium and preparing a checklist of important issues to be examined, which guarantees overcoming critical situations. Design/methodology/approach - comparative analysis of legal regulations and IFAC standards. Findings - preparing a checklist of issues being examined in the scope of financial reporting. Originality/value - the proposed checklist might be use while examining financial statements of small and medium entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Good Practice Checklist for Small Business (2012), IFAC, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Dział Współpracy z Zagranicą, Warszawa.
  2. Kaniowska K. (2012), Lista kontrolna dobrych praktyk stosowanych przez małe przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" nr 9, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
  4. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2015 r., poz. 584).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu