BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foremna-Pilarska Monika (Politechnika Koszalińska)
Title
Rola audytora wewnętrznego w badaniu due diligence w Regionalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Białogardzie
The Role of Internal Auditor in the Due Diligence Research in the Regional Medical Center in Białogard
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 51-60, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt, Analiza due diligence, Szpitalnictwo
Audit, Due diligence analysis, Hospital service
Note
streszcz., summ..
Company
Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Białogardzie
Regional Medical Center in Białogard
Abstract
Cel - wskazanie roli audytora w przekształceniach szpitali. Metodologia badania - w badaniu wykorzystano doświadczenie praktyczne polegające na uczestnictwie, a także obserwacji procesu przekształcenia i towarzyszącemu temu badaniu due diligence. Wynik - z przeprowadzonej obserwacji i analizy zebranych materiałów źródłowych wynika, że audytor wewnętrzny powinien brać udział w badaniu poprzedzającym proces przekształceń jako doradca zespołu badającego. Wartość - artykuł może stanowić materiał źródłowy dla tematyki w niej omawianej. Jest połączeniem elementów teorii z praktyką gospodarczą. Ma charakter poglądowy i może być elementem szerszej dyskusji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the goal of the thesis is to indicate the issue of transforming public hospitals into commercial companies and the role of auditor in the process. Design/methodology/approach - it was based on practical experience gained while participating and observing transformation process and accompanying due diligence research. Findings - the observation and analysis of the gathered data proved that auditor should participate in the research process preceding transformation as a consultant of the research team. Originality/value - the article may serve as a source material for the topics discussed in it and is a combination of theory and economic practice. An article can function as an illustration and be an element of a broad discussion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Galicki J.(2009), Dynamiczne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, red. M.D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  2. Głowacka M.D. (2004), Zarządzanie zakładam opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia ogólne, w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, red. M.D. Głowacka, Termedia, Poznań.
  3. Lewandowski R. (2004), Znaczenie i funkcja badania "due diligence" w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa, "Monitor Prawniczy" nr 6.
  4. Talaga J. (2004), Obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego szpitalem, w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, red. M.D. Głowacka, Termedia, Poznań.
  5. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
  6. Ustawa 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU z 2011 r., nr 112, poz. 654).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu