BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Audyt wewnętrzny zlecony w jednostkach sektora finansów publicznych
Internal Audit Commissioned in Units of the Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 75-88, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Sektor finansów publicznych, Audyt wewnętrzny, Administracja publiczna, Sektor publiczny, Finanse publiczne
Public finance sector, Internal audit, Public administration, Public sector, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie ram prawnych oraz zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego zleconego w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - analiza regulacji prawnych oraz danych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakresie zadań audytowych zleconych. Wynik - zestawienie informacji na temat zadań zleconych wykonanych w latach 2008-2014. Oryginalność/wartość - usystematyzowanie wiedzy w zakresie przeprowadzonych audytów wewnętrznych zleconych w jednostkach sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the legal framework and the principles of internal audit commissioned in units of the public finance sector. Design/methodology/approach - analysis of law regulations and information posted on the website of the Ministry of Finance related to internal audit commissioned. Findings - summary information about internal audits commissioned carried out in 2008-2014. Originality/value - systematization of knowledge in the field of internal audits commissioned in units of the public finance sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audyt zlecony, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/audyt-wewnetrzny-w-sektorze-publicznym/audyt-zleconys-prowadzone-audyty/ (23.06.2015).
 2. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 15).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU nr 21, poz. 108).
 4. Sprawozdanie "Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w 2008 r." (2009), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 5. Sprawozdanie "Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w 2009 r." (2010), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 6. Sprawozdanie roczne "Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym" (2012), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 7. Sprawozdanie roczne "Działalność Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych w 2012" (2013), Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 8. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (DzU nr 170, poz. 1218 ze zm.).
 9. Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 249, poz. 1832).
 10. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU z 2014 r., poz. 1111 ze zm.).
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu