BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenart Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie strumieniem wartości we współpracy międzyorganizacyjnej
Value Stream Management in Interorganizational Cooperation
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 107-116, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Mapowanie Strumienia Wartości (VSM), Zarządzanie wartością, Współpraca przedsiębiorstw
Value Stream Mapping (VSM), Value management, Enterprises cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia korzyści wynikających z zarządzania strumieniem wartości w ramach współpracy międzyorganizacyjnej poprzez zastosowanie narzędzia, jakim jest mapowanie strumienia wartości. W dobie bardzo niepewnego i konkurencyjnego otoczenia, w jakim muszą funkcjonować jednostki organizacyjne, efektywne zarządzanie strumieniem wartości ma fundamentalne znaczenie dla ich dalszego rozwoju i istnienia. Znakomitym narzędziem umożliwiającym precyzyjne zarządzanie pełnym strumieniem wartości jest technika mapowania. Szczególnie przydatna jest umiejętność mapowania rozszerzonego, pozwalającego zidentyfikować miejsca powstawania marnotrawstwa w całym strumieniu wartości i stanowi punkt wyjścia do dalszego doskonalenia na poziomie międzyorganizacyjnym.(abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to approximate the benefits which are result of value stream management in interorganizational cooperation through the use of tools, like value stream mapping. In the era of very uncertainly and competitively environment in which the organizational units must function, effective value stream management has fundamental importance for their further development and existence. An excellent tool for precise management of the full stream of value is a technique of mapping. Particularly useful is the skill of extended mapping which allowed to identify places where waste arise in whole stream of value and is a starting point for further improvements at the level of interorganizational.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerska J. (2009), Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa.
  2. Czerska J. (2011), Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu, Placet, Warszawa.
  3. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
  4. Jones D., Womack J. (2007), Zobaczyć całość, mapowanie rozszerzonych strumieni wartości, Lean Enterprise Institute, Wrocław.
  5. Jones D., Womack J. (2010), Szczupłe rozwiązania, czyli jak przedsiębiorstwa i ich klienci mogą pomnażać korzyści ze wzajemnej współpracy stosując zasady Lean Management, Lean Enterprise Institute, Wrocław.
  6. Keyte B., Locher D. (2004), The complete lean enterprise, value stream mapping for administrative and office processes, Productivity Press, New York.
  7. Locher D. (2012), Lean w biurze i usługach, przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym, MT Biznes, Warszawa.
  8. Rother M., Shook J. (2009), Naucz się widzieć, eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości, Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław.
  9. Tapping D., Shuker T. (2010), Zarządzanie strumieniem wartości w biurze, osiem etapów doskonalenia procesów biurowych, ProdPublishing, Wrocław.
  10. Trojanowska J., Kolińska K., Koliński A. (2011), Stosowanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu