BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój audytu wewnętrznego na świecie
The Development of Internal Audit in the World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 143-153, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt wewnętrzny, Outsourcing w księgowości, Teoria rachunkowości
Internal audit, Accounting outsourcing, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie historii audytu wewnętrznego i jego aktualnych obszarów zainteresowania. Metodologia badania - studiowanie literatury i raportów Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz analizy porównawcze. Wynik - korzystając z raportów Instytutu Audytorów Wewnętrznych, wskazano główne obszary badań i zakres audytu zleconego. Oryginalność/wartość - poszerzenie stanu wiedzy o audycie wewnętrznym o doświadczenia różnych państw świata. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of internal audit history and its current area of interest. Design/methodology/approach - literature study, analysis of reports of the Institute of Internal Auditors (IIA), comparative analysis. Findings - using the IIA reports, main areas of the research as well as the scope of commissioned audit were presented. Originality/value - extending the state of internal audit with experience of other countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abbott L.J., Parker S., Peters G.F. (2010), Serving Two Masters. The Association between Audit Committee Internal Audit Oversight and Internal Audit Activities, "Accounting Horizons" vol. 24 (1).
 2. Alkafaji Y., Hussain S., Khallaf A., Meldalawieh M.A. (2010), Characteristics of an Internal Auditi Activity. Raport I, Institute of Internal Auditors, Altamonte Spring, FL.
 3. Allegrini M., D'Onza G., Melville R., Sarens G., Selim G.M. (2011), What's Next for Internal Auditing? Report IV, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
 4. Allegrini M., D'Onza G., Paape L., Melville R., Sarens G. (2006), The European Literature Review on Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 21 (8).
 5. Burnaby P.A., Hass S. (2009), A Summary of the Global Common Body of Knowledge 2006 (CBook). Study in Internal Aauditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 24 (9).
 6. Cooper B., Leung P., Wong G. (2006), The Asia Pacific Literature Review on Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 21 (8).
 7. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu IIA (2012), Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
 8. Hass S., Abdolmohammadi M.J., Burnaby P. (2006), The Americas Literature Review on Internal Auditing, "Managerial Auditing Journal" vol. 21 (8).
 9. Holt T.P., DeZoort T. (2009), The Effects of Internal Auditing Report Disclosure on Investor Confidence and Investment Decision, "Internatinal Journal of Auditing" vol. 13 (1).
 10. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 15).
 11. Prawitt D.F., Smith J.L., Wood D.A. (2009), Internal Audit Function Quality and Earnings Management, "The Accounting Review" vol. 84 (4).
 12. Sawyer L.B. (1981), The Practice of Modern Internal Auditing, Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL.
 13. Speklé R.F., van Elten H.J., Kruis A.M. (2007), Sourcing of Internal Auditing: An Empirical Study, "Management Accounting Research" vol. 18 (1).
 14. Stewart J., Subramaniam N. (2010), Internal Audit Independence and Objectivity: Emerging Research Opportunities, "Managerial Auditing Journal" vol. 25 (4).
 15. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 16. Winiarska K. (2008), Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu