BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicka-Strzałecka Anna (Polska Akademia Nauk)
Title
Mit społecznie odpowiedzialnego konsumenta
The Myth of the Socially Responsible Consumer
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 10, s. 4-9, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konsument, Społeczna odpowiedzialność, Zachowania konsumenta
Consumer, Social Responsibility, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony weryfikacji koncepcji społecznie odpowiedzialnego konsumenta, głoszącej, że znacząca część konsumentów jest skłonna wykroczyć poza troskę o własne dobro i interes w swoich wyborach zakupowych. Koncepcja ta jest oparta na licznych badaniach wskazujących, że duża część respondentów deklaruje gotowość nabywania produktów przyjaznych środowisku i społeczeństwu. Jednak dane empiryczne i wyniki eksperymentów wskazują, że istnieje znaczny rozdźwięk między wyrażaniem gotowości do etycznych zakupów, a ich urzeczywistnianiem. Artykuł analizuje przyczyny tego rozdźwięku oraz konkluduje, iż przesądza on o mitycznym charakterze koncepcji społecznie odpowiedzialnego konsumenta. (abstrakt oryginalny)

The paper studies the idea of socially responsible consumer-that a large fraction of consumers is prone to go beyond their utility and self interest in their buying decisions. This concept is based on a lot of research showing that a large fraction of respondents declare willingness to buy ethical products. However, empirical data and experimental results show that there exists a significant gap between these declarations and the purchasing behavior of consumers. The paper analyses the reasons for this gap and concludes that the socially responsible consumer is a myth. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baranowska-Skimina, A. (2010). Polski konsument ceni odpowiedzialny biznes. Pozyskano z: http://www.egospodarka.pl/58774,Polski-konsument-ceni-odpowiedzialny-biznes,1,39,1.html (30.05.2015).
 2. Boston Consulting Group (2009). Capturing the Green Advantage for Consumer Companies. Boston Consulting Group. Pozyskano z: https://www.bcg.com/documents/file15407.pdf (30.05.2015).
 3. CBOS (2011). Zachowania proekologiczne Polaków. Komunikat CBOS, (BS/23/2011).
 4. Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.
 5. Cowe, R. i Williams, S. (2000). Who Are the Ethical Consumers? Ethical Consumerism Report, Cooperative Bank. Pozyskano z: http://www.cooperative-bank.co.uk/servlet/Satellite?c=Pageandcid=1139903089615andpagename=CoopBank%2FPage%2FtplPageStandard (30.05.2015).
 6. Devinney, T.M., Auger, P. i Eckhart, D. (2012). The Myth of the Ethical Consumer. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Elliott, K.A. i Freeman, R.B. (2003). Can Labor Standards Improve Under Globalization. Washington: Institute for International Economics.
 8. Eurobarometr (2014). Special Eurobarometer 416, Attitudes of European Citizens towards the Environment. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_416_sum_en.pdf (30.05.2015).
 9. European Commission (2013). Special Eurobarometer 405: EU Development Aid and the Millennium Development Goals. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_405_en.pdf (30.05.2015).
 10. Grande, C. (2007). Ethical Consumption Makes Mark on Branding. Financial Times. Pozyskano z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/d54c45ec-c086-11db-995a-000b5df10621.html (30.05.2015).
 11. Pabian, A. (2014). Greenwashing i astroturfing. Zielona dezinformacja w działalności promocyjnej. Marketing i Rynek, (4), 105-110 (CD).
 12. Reich, R.B. (2008). Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life. New York: Vintage Books.
 13. Rotkiewicz, M. (2013). Kanty na jajkach. Polityka. Pozyskano z: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1553123,4,jakie-jaja-sa-naprawde-zdrowe.read (30.05.2015).
 14. Suchomel, K. (2005). Student Knowledge and Support for Fair Trade: An Opinion Poll of College Students. Minnesota Public Interest Research Group.
 15. Tallontire, A., Rentsendorj, E. i Blowfield, M. (2001). Ethical Consumers and Ethical Trade: A Review of Current Literature. Pozyskano z: http://www.nri.org/projects/publications/policyseries/PolicySeriesNo12.pdf (30.05.2015).
 16. Vogel, D. (2005). The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Washington: Brookings Institute Press.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu