BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Controlling - koncepcja oraz metoda wspomagająca współpracę międzyorganizacyjną
Management Control - Concept and Method Supporting Interorganizational Cooperation
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 173-184, tab., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Controlling, Zarządzanie, Współpraca przedsiębiorstw
Controlling, Management, Enterprises cooperation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wykazano możliwości oraz ograniczenia controllingu jako koncepcji i metody wspomagającej współpracę organizacyjną. Udowodniono, że controlling może być uznawany za koncepcję zarządzania. Wykazano, że controlling może być uznany za metodę zarządzania. Udowodniono, iż wśród zadań controllera znajdują się działania, które mogą wspierać współpracę organizacyjną. Wskazano behawioralne aspekty, które mogą wspomagać lub ograniczać rolę controllera we wpieraniu współpracy organizacyjnej. Zastosowana procedura badawcza zawierała studia literaturowe oraz badania empiryczne. Studia literaturowe odnosiły się do uznania controllingu za metodę lub koncepcję zarządzania oraz do zadań controllera. Badania empiryczne dotyczyły zadań controllera oraz psychologicznych uwarunkowań pracy controllerów, stanowiących jednocześnie ograniczenia behawioralne dla udziału controllera w kształtowaniu współpracy międzyorganizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The possibilities and limitations of management control as concept and method supporting interorganizational cooperation were shown in the paper. It was proved that management control can be acknowledged as management concept and management method as well. It was shown that among controller's tasks there are activities which can support interorganizational cooperation. The behavioral aspects which can support or limit interorganizational cooperation were identified. The research procedure included literature study and empiric research. Literature overview were related to management control as management concept and method and to controller's task. The empiric research was related to the controller's task and psychological determinants of controllers' work which constitute the behavioral limit of possibilities of participation of controllers in interorganizational cooperation.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buk H. (2000), Znaczenie kontroli budżetowej w planowaniu finansowym przedsiębiorstwa [w:] W. Szczęsny, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Teoria i praktyka budżetowania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Chachuła D. ( 2003), Zadania controllera [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Materiały konferencyjne - IV Konferencja Naukowa, Kraków-Zakopane.
 3. Coenenberg A.G. (2006), Betriebswirtschaft für Führungskräfte, Verlag Schaeffer-Poeschel.
 4. Coenenberg A.G. (2004), Strategisches Controlling, Verlag Schaeffer-Poeschel.
 5. Dyer J.H., Singht H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, Iss. 3.
 6. Foremna-Pilarska M. (2007), Teoretyczne problemy controllingu - definicja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1174, Wrocław.
 7. GraBhoff J. (1999), Anforderungen an ein modernes Controlling und Rechnungswesen zu Beginn des XXI Jarhunderts, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", nr 51.
 8. Hahn D. (1987), Controlling - Stand und Entwicklungstendenzen unter besonderer Berücksichtigung des CIM-Konzeptes [w:] Scheerer A.W. (Hrsg.), Rechnungswesen und EDV, 8, Heidelberg.
 9. Heigl A. (1989), Controlling - Interne Revision, G. Fischer, Stuttgart.
 10. Hoffmann F. (1972), Merkmale der Führungsorganisation Amerikanischer Unternehmen - Auszüge aus den Ergebnissen einer Forschungreise 1970, ZfO, Vol. 41.
 11. Horvath P. (2002), Controlling, Auflage 8, Verlag Vahlen, München.
 12. Horvath P., Reichmann T. (2004), Controlling, Auflage 9, Verlag Vahlen, München.
 13. Horvath P. (2002a), Controlling, Auflage 8, Verlag Vahlen, München.
 14. Horvath P. (2002b), Das Controllingkonzept - der Weg zu einem Wirkungsvollen Controllingsystem, Auflage 6, Verlag Beck-Wirtschaftsberater.
 15. Karwacki P. (2008), Ujęcie definicyjne controllingu w niemieckim obszarze językowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Kes Z. (2003), Controlling w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk.
 17. Knap W., Sawicki K. (1994), Controlling a rachunkowość, "Rachunkowość", nr 2.
 18. Krüger W. (1997), Controlling: Gegenstandsbereich, Wirkungsweise und Funktionen im Rahmen der Unternehmenspolitik, "BFuP", Vol. 31.
 19. Kuc B. (2003), Zarządzanie doskonałe. Poszukiwanie przenikliwości, PTM, Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa.
 20. Kustra A., Sierpińska M. (2004), Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie [w:] M. Sierpińska (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Lichtarski J.M., Nowosielski K. (2006), Metodyka pomiaru stanu zaawansowania controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 1101, Wrocław.
 22. Łada M. (2011a), Obraz relacji z klientami we współczesnych metodach rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 64 (120), Warszawa.
 23. Łada M. (2011b), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 24. Łapińska A., Dynowska J. (2010), Zakres zadań i oznaczenia stanowiska controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 123, Wrocław.
 25. Nowak M. (2013a), Controllers, Non-Controllers and Potential Future Controllers. Preferences on Individualism or Collectivism in Professional Work, "Research Papers of Wrocław University of Economics", No. 290, Wrocław.
 26. Nowak M. (2013b), Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Nowak M. (2013c), Praca w controllingu a przybierane role grupowe. Analiza wyników badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 289, Wrocław.
 28. Nowak M. (2013d), Risk Preferences of Controllers, Non-Controllers and Potential Future Controllers. Analysis of Empirical Study [w:] R. Mtoryn, E. Nowak (ed.), Quantitative methods in accounting and finance, Ukrainian State University of Finance and Foreign Trade, Kyiv.
 29. Nowak M. (2013e), Świadomość wykonywania zadań controllera. Deklaracje dotyczące pracy w controllingu a rzeczywista realizacja zadań z jego zakresu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 61, t. 2, Szczecin.
 30. Nowosielski S. (2010), Koncepcje zarządzania organizacją. Problemy terminologiczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 137, Wrocław.
 31. Olejczyk K. (2000), Zarządzanie przez controlling [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje. Modele. Metody, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 32. Penc J. (1994), Strategie zarządzania, perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 33. Pietrzak G. (2002), Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 947, Wrocław.
 34. Reichmann T., Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, Auflage 6, Verlag Vahlen, 2001.
 35. Sawicki K. (2001), Controlling a system informacyjno-sprawozdawczy - zagadnienia wybrane, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 2 (58), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 36. Schweitzer M., Friedl B. (1992), Beitrag zu einer umfassenden Controlling-Konzeption [w:] K. Spremann, K. Aeberhard (Hrsg.), Controlling: Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen, Wiesbaden.
 37. Stańczyk-Hugiet E. (2013), Interfirm Relationships: Evolutionary Perspective, "Ekonomika", Vol. 92 (3), Vilnius University.
 38. Stańczyk-Hugiet E. (2010), Zarządzanie w różnych warunkach otoczenia, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 137, Wrocław.
 39. Weber J. (2004), Einfuehrung in das Controlling, Auflage 10, Verlag Schaeffer-Poeschel.
 40. Zimniewicz K. (2003), O instrumentach zarządzania słów kilka, "Zeszyty Naukowe", nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu