BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garczarczyk Józef, Grocholski Zbyszek
Title
Panel sklepów jako metoda badań rynku
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1983, nr 116, s. 36-56, rys., tab.
Issue title
Badania rynkowe. Wybrane metody i wyniki
Keyword
Badanie rynku, Badania konsumenckie, Rynek meblarski, Meble, Metody badań konsumenckich
Market research, Consumer research, Furniture market, Furniture, Methods of consumer research
Abstract
Racjonalne kierowanie rynkiem wymaga wiarygodnych, aktualnych oraz wyczerpujących informacji o zjawiskach rynkowych oraz czynnikach je kształtujących. Wymogom powyższym nie zawsze może podołać istniejący system informacji rynkowej w postaci czy to oficjalnej statystyki rynkowej, bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności czy też budżetów rodzinnych. Stad też zachodzi niejednokrotnie potrzeba uruchamiania specjalnych badań opierających się na sondażu opinii publicznej. Badania takie prowadzone są za pomocą różnych metod, a jedną z nich jest metoda panelowa. Zasadniczą cechą tej metody, nie będącej żadną nowością, choć stosunkowo rzadko stosuje się ją w Polsce, jest systematyczne i cykliczne powtarzanie badań zawsze na tej samej, stałej próbie respondentów. W ten sposób możliwe jest uzyskanie w pełni porównywalnych w czasie informacji na temat aktualnej sytuacji rynkowej, a także preferencji i upodobań konsumentów. Panel sklepów meblowych założony został w marcu 1981 roku na terenie 26 województw. Założenie panelu zostało poprzedzone badaniami pilotażowymi przeprowadzonymi we wrześniu 1980 roku. Ze względu na przyszłe wyjazdy do sklepów uczestniczących w panelu, a w związku z tym potrzebą pewnej koncentracji obszaru objętego badaniami, doboru województw do próby dokonano w sposób celowy. Dla zapewnienia reprezentatywności próby dobór ten został poprzedzony odpowiednią analizą. Z kolei dobór sklepów do panelu dokonano za pomocą metody reprezentacyjnej, stosując losowanie bezpośrednie w ramach poszczególnych województw oraz pionów handlowych (CPHW i CZSR). Przy opracowywaniu operatu losowanie sklepów brano pod uwagę sklepy prowadzące wyłącznie sprzedaż mebli, eliminując z wykazu sklepy mieszane (np. sprzedające meble i sprzęt zmechanizowany). Nie dotyczyło to domów towarowych, jeżeli posiadały one wydzielone stoiska sprzedaży mebli. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. A. Studzińska, Panel konsumentów jako metoda badań popytu, IHWiU, W-wa 1970.
  2. Rocznik Statystyczny Województw 1979, GUS, W-wa 1979.
  3. A. Wiśniewski, Badania rynku metodą testu koniunktury, W-wa 1969.
  4. Informacja o sytuacji na rynku meblarskim, Poznań 1981 (zeszyt 1-3).
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu