BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Coopetition as a new way of structuring interorganizational relations
Koopetycja jako nowa forma strukturalizacji relacji międzyorganizacyjnych
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 224, s. 199-208, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Koopetycja, Gospodarka, Relacje organizacyjne
Coopetition, Economy, Organizational relationships
Note
streszcz., summ.
Abstract
Słowo "koopetycja" wynika z połączenia terminów 'konkurencja' i 'współpraca' i wykorzystywane jest do opisywania złożonych wielowymiarowych relacji biznesowych. Koopetycja pozwala na wspólne wykorzystywanie części zasobów zamiast ich duplikacji. Współpraca na zasadzie kompetycji pozwala uczestniczącym firmom na poznanie i wykorzystanie know-how partnerów biznesowych, przy jednoczesnym zachowaniu własnej przewagi konkurencyjnej i kluczowych kompetencji. Wzrost znaczenia jednoczesnej kooperacji i konkurencji doprowadził do wzmocnienia ekonomicznych, technologicznych i transakcyjnych relacji pomiędzy firmami rywalizującymi w skali globalnej. Koopetycja pozwala na redukcję kosztów, ryzyka związanego z wprowadzaniem rozwiązań innowacyjnych w trakcie ekspansji globalnej. Rozwój koopetycji związany jest także z potrzebą budowania przez firmy elastyczności strategicznej i wzmocnienie pozycji rynkowej.(abstrakt oryginalny)

The word is derived from the words 'cooperation' and 'competition' and is used to define the complex multidimensional business relationships that today's companies have with one another. Coopetition stresses the fact that it enables resource sharing instead of resource duplication, which is seen in competition. In coopetition, participating firms can learn from partners' valuable know-how and skills while they protect their own core competence or advantage. Increasing competition and increasing cooperation have significantly heightened economic, technological and transactional interconnections between global rivals. Competitive collaboration also reduces costs, risks, and uncertainties associated with innovation or new product development during global expansion. Coopetition is further enhanced by the need for strategic flexibility and by strengthening market position for members within coopetition group.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bengtsson M., Kock S. (2000), Coopetition in business networks. To cooperate and compete simultaneously, "Industrial Marketing Management", No. 29, Vol. 5.
  2. Bengtsson M., Rriksson L., Wincent J. (2010), Co-opetition Dynamics - an outline for further inquiry, "Competitiveness Review: An international Business Journal", Vol. 20.
  3. Brandenburger A., Nalebuff B. (1996), Co-opetition, Currency Doubleday, New York.
  4. Ganguli S. (2007), Coopetition models in the context of modern business, "The Icfai Journal of Marketing Management", Vol. VI, No. 4.
  5. Kim J., Parke A. (2010), Competing and cooperating similarity in global strategic alliance. "British Journal of Management", Vol. 20.
  6. Luo Y. (2007), A coopetition perspective of global competition, "Journal of World Business", Vol. 42.
  7. Malnight T. (2007), Emerging structural patterns within multinational Corporation. Towards process-based structures, "Academy of Management Review", Vol. 44.
  8. Ritala P. (2012), Coopetition strategy - When is it successful? Empirical evidence on innovation and market performance, "British Journal of Management", Vol. 23.
  9. Roy P., Yami S. (2008), Managing strategic innovation through coopetition, "International Journal of Entrepreneurship and Small Business", Vol. 8.
  10. Walley K. (2009), Coopetition. An introduction to the subject and an agenda for research, "International Studies of Management and Organization", Vol. 63.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu