BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sobieraj Marcin (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności
Measurement of the Effectiveness of Processes with the Use of Key Performance Indicators
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 333-347, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Sektor finansów publicznych, Pomiar efektywności, Zarządzanie procesami, Zarządzanie przez cele
Public finance sector, Efficiency measurement, Process management, Management by objectives
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - prezentacja wyników badań dotyczących narzędzi wspierających pomiar efektywności procesów. Metodologia badania - opracowanie artykułu wymagało dokonania krytycznej analizy literatury przedmiotu. Przeprowadzono studia literaturowe publikacji naukowych, wybranych regulacji prawnych, wytycznych i dokumentacji projektowych agend rządowych. Wykazanie możliwości implementacji w jednostkach sektora publicznego narzędzi pomiaru efektywności procesów wymagało przeprowadzenia studium przypadku reprezentującego rozwiązania stosowane w wybranym przedsiębiorstwie. Następnie określono możliwość zastosowania wskazanego narzędzia pomiaru efektywności działania w urzędach administracji publicznej. Wynik - uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania w jednostkach sektora publicznego wykorzystywanych w sektorze biznesowym narzędzi pomiaru efektywności procesów. Oryginalność/wartość - przedstawione w artykule rozwiązania mogą być wykorzystane w praktyce doskonalenia w jednostkach sektora finansów publicznych metod zarządzania i sprawowania kontroli zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article was presentation of research results on tools to support the control and measurement of the effectiveness of processes. Design/methodology/approach - developing the article required a critical analysis of literature. Carried out were literature studies of scientific publications, selected regulations, guidelines and project documentation government agencies. The demonstration of the possibilities of public sector units measuring tools efficiency of the processes required to a case study representing the solutions used in the selected company to be carried out. Next the possibility of measuring the effectiveness of the tools in public administration offices was indicated. Findings - the results indicate the possibility of implementing in the public finance sector units used in the business sector the tools to measure the effectiveness of processes. Originality/value - solutions presented in this article can be used in the practice of improving methods of management and the exercise of the public finance sector units management control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batko R. (2009), Zarządzanie jakością w urzędach gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Chrościcki Z. (1999), Zarządzanie firmą. wybrane problemy, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Davenport T.H. (1993), Process Innovation. Reengineering Work through Information Technology, Ernst & Young, Boston.
 4. Durlik I. (1998), Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering - teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 5. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 6. Gruchman G. (2002), Mierzyć, aby doskonalić, http://ceo.cxo.pl/artykuly/22671/Mierzyc.aby.doskonalic.html (11.10.2014).
 7. Grycuk A. (2010), Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, "Przegląd Organizacji" nr 2.
 8. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa.
 9. Informator projektu "Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie", http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/informator_pck.pdf (10.05.2015).
 10. Jeston J., Nelis J. (2014), Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementation, Routledge, New York.
 11. Maciejec L. (2006), Zarządzanie procesami gospodarczymi, http://cio.cxo.pl/artykuly/51820_1 /Zarzadzanie.procesami.gospodarczymi.html (11.10.2014).
 12. Manganelli R., Klein M. (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
 13. McCormack K.P., Johnson W.C. (2001), Business Process Orientation - Gaining the E-business Competitive Advantage, St. Lucie Press, Delray Beach.
 14. Ossowski M. (2012), Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Oświata M., Jak zarządzanie procesowe może zmienić firmę?, http://it-manager.pl/jak-zarzadzanie-procesowe-mozezmienic-firme/ (10.05.2015).
 16. PN-EN ISO 9004:2000 System zarządzania jakością.
 17. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa.
 18. Rydzewska-Włodarczyk M. (2013), Teoretyczne aspekty pomiaru wartości publicznej jednostek samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 291, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Rydzewska-Włodarczyk M. (2013), Warunki pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego, "Europa Regionum" t. 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 21. Szczepańska K. (2009), Koszty jakości dla inżynierów, Placet, Warszawa.
 22. Szumowski W. (2009), Zastosowanie podejścia procesowego w administracji samorządowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Zbiór dobrych praktyk zarządzania w administracji rządowej (2012), http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files /pliki/zbior_dobrych_praktyk.pdf (16.05.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu