BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Stronczek Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Poziom wykształcenia audytora wewnętrznego a skuteczne wykrywanie nadużyć
The Degree Levels of An Internal Auditor in Effective Detection of Fraud
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 401-412, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Audyt, Audyt wewnętrzny, Nadużycia gospodarcze, Wykrywanie oszustw
Audit, Internal audit, Economic frauds, Fraud detection
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ocena rangi wszechstronnego wykształcenia audytora wewnętrznego w skutecznym wykrywaniu nadużyć. Metodologia badania - na potrzeby artykułu przeprowadzono studia literaturowe oraz badania kwestionariuszowe na wybranej grupie. Wynik - uzyskane wyniki wskazują na potrzebę wszechstronnego kształcenia audytorów wewnętrznych, również w obszarach spoza kanonu wiedzy ekonomicznej. Oryginalność/wartość - badania w zakresie dokształcania audytorów wewnętrznych jako sposobu na ograniczenie ryzyka nadużyć nie były dotychczas przeprowadzane. (abstrakt oryginalny)

Purpose - determining the role of the Auditor's degree level in effective fraud detection. Design/methodology/approach - for the purpose of this article literature studies and survey research of a selected group were carried out. Findings - the results indicate the need for a comprehensive internal auditors training - also in areas outside the canon of economic knowledge. Originality/value - research in the field internal auditors training as a mean of reducing the risk of fraud has not been carried out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2011. Cyberprzestępczość rosnącym zagrożeniem w biznesie, PwC, www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/PwC_Crime_Survey_2011.pdf (1.06.2015).
 2. Badanie przestępczości gospodarczej Polska 2014. Spotkanie prasowe, PwC, http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/ assets/pwc_polska_badanie_global_economic_crime_survey_2014_prezentacja.pdf (1.06.2015).
 3. Komunikat nr 16 Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 70).
 4. Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz.Min.Fin. poz. 15).
 5. Krawczyk M., Skoczylas-Tworek A. (2013), Skala ryzyka nadużyć w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 60, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, https://www.iia.org.pl/sites/default/files/kodeks_etyki_standardy_aw.pdf (15.06.2015).
 7. Problem nadużyć i korupcji w firmach. Porównanie wyników badania w wybranych regionach Polski (2015), Ernst & Young, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach/$FILE/Badanie_EY_Problem_naduzyc_i_korupcji_w_firmach.pdf (15.06.2015).
 8. Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuste, Austin 2010, www.acfe.com/uploadedFiles /ACFE_Website/Content/documents/rttn-2010.pdf (17.02.2015).
 9. Rola audytorów z państw członkowskich w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i ich wykrywania w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, http://ec.europa.eu/sfc/en/2014/anti-fraud (1.06.2015).
 10. Szymańska H. (2012), Rodzaje audytu wewnętrznego, w: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 11. Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu