BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszkowiak marianna
Title
Identyfikacja i analiza ryzyka w komórce finansowej jednostki sektora finansów publicznych na przykładzie zakładu karnego
Identification and Analysis of Financial Risk in the Unit of the Public Finance Sector on the Example of Penitentiary Unit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.2, s. 447-460, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
Keyword
Ryzyko, Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, System penitencjarny, Sektor publiczny
Risk, Risk analysis, Risk management, Penitentiary system, Public sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem jest przegląd rozwiązań w zakresie analizy ryzyka zastosowanych w jednostce sektora finansów publicznych na przykładzie działu finansowego w zakładzie karnym. Metodologia badania - wykorzystane metody badawcze to: studia literatury i przepisów prawnych, a także analiza dokumentów wewnętrznych badanej jednostki. Wynik - artykuł prezentuje wewnętrzne procedury identyfikacji i analizy ryzyka w badanej jednostce. Oryginalność/wartość - w artykule opisano metodę identyfikacji i analizy ryzyka w dziale finansowo-księgowym. Wyciągnięto wnioski w stosunku do obszarów narażonych na wysoki stopień ryzyka. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present solutions in the area of risk analysis used in a public sector unit on the example of a penitentiary unit. Design/methodology/approach - in response to needs of this paper literature, current law and regulations study was done, and analysis of the internal documents of the studied entity was conducted. Findings - the article presents internal procedures of risk identification and analysis. Originality/value - the article describes the method of risk identification and analysis in the in the finance & accounting department of the studied entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuśka E.W. (2014), Kontrola zarządcza a ryzyko, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Bednarek P. (2012), Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych i teorii naukowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. Bednarek P. (2013), Systemy kontroli zarządczej i ich znaczenie z perspektywy naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw działających w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Juja T. (2011), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Komunikat Ministra Sprawiedliwości z 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz.Urz.Min.S., poz. 107).
 6. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (2012), www.mf.gov.pl/documents/.../20130307_2_kompendium_wiedzy.pdf (20.06.2015).
 7. Młodzik E. (2012), Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem na przykładzie Urzędu Gminy w Kęsowie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Myśko A., Młodzik E. (2014), Bezpieczeństwo informacji - dylematy związane z realizacja obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Postaremczak-Witulska A. (2011), Zmiana filozofii zarządzania finansami publicznymi na przykładzie Sądu Okręgowego w Poznaniu, w: Finanse i rachunkowość budżetowa, red. T. Gabrusiewicz, L. Nowak, K. Marchewka-Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 10. Szczepankiewicz E.I. (2010), Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (ERM) w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" nr 11.
 11. Szczepankiewicz E.I. (2011), Implementation of Management Control Standards in Local Government Entities (Bodies), "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 48, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Szczepankiewicz E.I. (2012), System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Szczepankiewicz E.I. (2013), Systemy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych a systemy zarządzania w instytucjach finansowych - podobieństwa i różnice, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Szczepankiewicz E.I. (2014), Model systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Szczepankiewicz E.I., Dudek M. (2005), Szacowanie ryzyka w zarządzaniu i audycie - zagadnienia wstępne, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 9.
 16. Szczepankiewicz E.I., Dudek M. (2007), Oszacowanie ryzyka w środowisku informatycznym aplikacji biznesowych na potrzeby zarządzania i audytu, "Prace Katedry Rachunkowości" nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 17. Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2011), Problemy wdrażania standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek administracji podatkowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2012), Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 19. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym rachunkowości. Część 1 - Zagadnienia wstępne, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 1.
 20. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym rachunkowości. Część 2 - Wybrane strategie, metody i techniki, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 2.
 21. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Część 2 - Etap oszacowania ryzyka, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 7.
 22. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Analiza ryzyka w środowisku informatycznym do celów zarządzania ryzykiem operacyjnym. Część 3 - Strategie postępowania z ryzykiem operacyjnym, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 8.
 23. Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2006), Zarządzanie ryzykiem informatycznym według międzynarodowych norm i standardów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 11.
 24. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (DzU nr 90, poz. 557 ze zm.).
 25. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 26. Ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o służbie więziennej (DzU z 2014 r., poz. 1415).
 27. Walentynowicz P. (2010), Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu