BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Mariola (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku)
Title
Znaczenie szlaku jako produktu turystycznego w kreowaniu wizerunku regionu
The Importance of a Tourist Route as a Marketing Product in Creation of the Image of a Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 21-31, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Marka, Produkt turystyczny, Szlaki turystyczne, Wizerunek miasta, Region, Dziedzictwo kulturowe
Brand, Tourist product, Tourist routes, City image, Region, Cultural heritage
Note
streszcz., summ..
Abstract
Szlak Zabytków Techniki jest dobrym przykładem odpowiednio przygotowanego produktu turystycznego, który przyciągając coraz liczniejszych miłośników dziedzictwa przemysłowego, wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego. Zmienia świadomość lokalnej społeczności, która dostrzega w turystyce szansę rozwoju regionu. Śląsk postrzegany dotąd przez odwiedzających w sposób stereotypowy i negatywny, zyskał ciekawą ofertę umożliwiającą kontakt z szumem działających urządzeń produkcyjnych i pasjonatami historii techniki, którzy przekazują swoją wiedzę w czasie doświadczania przez turystów magii dziedzictwa industrialnego.(abstrakt oryginalny)

The Industrial Monuments Route is an excellent example of a well-prepared tourism product, which positively influences creation of Silesia's image by attracting more and more fans of the industrial legacy. It also changes the awareness of the local community, who spots the chance of region's development provided by tourism. Silesia that used to be seen in a stereotypical, negative way, now gained an interesting offer, which allows listening to the hum of working machines as well as meeting enthusiasts of technology's history, who share their enormous knowledge with the visitors, while they experience magic of the industrial legacy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 2. Badanie ruchu turystycznego w woj. śląskim w 2010 roku (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wizerunku woj. śląskiego i oceny działań promocyjnych, raport dla Śląskiej Organizacji Turystycznej przygotowany przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa, listopad 2010.
 3. Cabaj W., Kruczek Z., Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków 2009.
 4. Cooper C., Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., Tourism. Principles and practice, Pitman Publishing, London 1993, s. 26, za: Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, red. A. Szwichtenberg, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 9, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2002.
 5. Gaweł Ł., Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 6. Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 7. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa 2010.
 8. Kaczmarska A., Przybyłka A., Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Krajobraz a turystyka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 14, Sosnowiec 2010, http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/turystyka/kaczmarska_przybylka.pdf.
 9. Kall J., Jak zbudować silną markę od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 10. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 11. Kobus P., Droga od tożsamości do wizerunku marki, czerwiec 2005, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=852813.
 12. Koźlak A., Wpływ wizerunku marki regionu na jego konkurencyjność, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 13. Stasiak A., Produkt turystyczny - szlak, "Turystyka i Hotelarstwo" 2006, nr 10.
 14. Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, punkt 2. Cel strategiczny: Rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa, www.slaskie.pl/stratur/srt_4_2.htm.
 15. Szczepanowski A.E., Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa 2012.
 16. Szlak Zabytków Techniki, prezentacja multimedialna, www.zabytkitechniki.pl.
 17. Śląskie ponad 720 tys. gości na Szlaku Zabytków Techniki w 2014 roku, http://wyborcza.pl/1,91446,17362787,Slaskie__Ponad_720_tys__gosci_na_Szlaku_Zabytkow_Techniki.html.
 18. The ICOMOS charter on Cultural Routes, Elaborated and revised by the International Scientific Committee on Cultural Routes (CIIC) of ICOMOS, version approved in Pretoria, October 2007, ratified in Quebeck, October 2008, www.icomos-ciic.org/ciic/Charter_Cultural_Routes.pdf.
 19. von Rohrscheidt A.M., Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, "Turystyka Kulturowa" 2008, nr 2.
 20. www.slaskie.pl/logo/logo_manual.pdf.
 21. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu