BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliś Beata (doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Title
Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa
The Meetings Industry Market and Evolution of the City Image: Krakow Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 55-69, tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Przemysł, Turystyka biznesowa, Wydarzenia marketingowe, Wizerunek miasta, Marketing terytorialny
Industry, Business tourism, Marketing events, City image, Territorial marketing
Note
streszcz., summ..
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Celem artykułu jest zobrazowanie wpływu turystyki biznesowej na ewolucję wizerunku miasta. Na wstępie scharakteryzowano podstawowe pojęcia dotyczące przemysłu spotkań, wizerunku obszaru recepcji turystycznej i marketingu terytorialnego. Autorka omówiła determinanty popytu i podaży na przedmiotowym rynku oraz czynniki kreujące wizerunek miasta w tym aspekcie. Przedstawiono znaczenie rozwoju marketingu turystyki biznesowej na przykładzie Krakowa, w tym wizerunku imprez i wydarzeń biznesowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to illustrate the impact of business tourism on the evolution of city image. The paper starts with a presentation of basic meetings industry concepts, as well as the image of the tourist destination and territorial marketing. The author discusses the factors determining demand and supply in the market, and creating the city image in this area. Further, it uses the case study of Krakow to present the importance of developing business tourism marketing, together with the image of individual events and business meetings.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 2. Barich H., Kotler Ph., A framework for marketing image management, "Sloan Management Review" 1991, Winter.
 3. Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 roku, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 4. Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa, raport z realizacji projektu pt. Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 5. Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 6. Celuch K., Raport przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce 2014, Poland Convention Bureau, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2014.
 7. Cieślikowski K., Rynek turystyki konferencyjnej, tom I, Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2014.
 8. Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S., Tourism. Principles and practice, Prentice Hall, Harlow 2008.
 9. Davidson R., Cope B., Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
 10. Dudek-Mańkowska S., Koncepcja wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011.
 11. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 12. Krakow Convention Bureau, www.krakow.pl/ccb.
 13. Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
 14. Nawrocka E., Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 15. Paliś B., Rozwój i promocja turystyki biznesowej w Krakowie, w: Jakość życia - aspekty turystyczne i rekreacyjne, red. M. Drużkowski, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie, Kraków 2011.
 16. Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykładzie Krakowa), red. J. Berbeka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 17. Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
 18. Sidorkiewicz M., Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011.
 19. Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce, red. S. Wróblewski, SKKP, Warszawa 2014.
 20. Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 21. Voultsaki M., Innovative partnership for sustainable urban tourism. Case study of Thessaloniki, materiały konferencyjne, "Tourism on Island and Specific Destination", Chois 2000.
 22. Wójcik K., Public relations. Od A do Z, Placet, Warszawa 1997.
 23. Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, red. J. Berbeka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 24. Zawistowska H., Rola regionów w realizacji "Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej", w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu