BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Promocja zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Promotion of Resources of Rail Passenger Transport on the Example of Investment within the Framework of Operational Programme Infrastructure and Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Przewozy pasażerskie, Kolejnictwo, Promocja, Inwestycje gminne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Passenger traffic, Railways, Promotion, District investments, Operational Programme Infrastructure and Environment
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo zachodniopomorskie, Województwo lubuskie
West Pomeranian Voivodeship, Lubuskie Voivodship
Abstract
W artykule scharakteryzowano kampanię promocyjną zasobów kolejowych przewozów pasażerskich na przykładzie nowego taboru kolejowego, który zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Nowy tabor kolejowy to istotny zasób przedsiębiorstw kolejowych, poprawiający jakość realizowanych usług i dzięki temu skuteczniejsze konkurowanie o klienta. Kampania promocyjno-informacyjna skierowana przede wszystkich do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego trwała od 1 października 2014 roku do 31 marca 2015 roku.(abstrakt oryginalny)

The paper characterizes the promotional campaign of resources of passenger rail transport on the example of the new railway rolling stock, which was purchased under the Operational Programme Infrastructure and Environment by Lubuskie and Zachodniopomorskie voivodeships. The new railway rolling stock is an essential resource for railway companies, improving the quality of delivered services and therefore more efficient competition for customers. The Promotional and informational campaign, directed primarily to the inhabitants of Lubuskie and Zachodniopomorskie voivodeships was carried from October 1st 2014 to March 31st 2015.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Engelhardt J., Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.
  2. http://naszakolej.pl.
  3. Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2001.
  4. Kos-Łabędowicz J., Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta, C.H. Beck, Warszawa 2015.
  5. Pluta-Olearnik M., Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji, PWE, Warszawa 2013.
  6. Rosa G., Specyfika komunikacji marketingowej przedsięwzięć transportowych, w: Perspektywy rozwoju marketingu. Wyzwania praktyki, red. S. Makarski, W. Kuźniar, "Handel Wewnętrzny" 2012, wrzesień-październik.
  7. UTK 2014, www.utk.gov.pl.
  8. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? W stronę reguły 30-70, w: Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk, Zeszyty Naukowe nr 208, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu