BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerska Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nowoczesna obsługa pacjenta
A Modern Patient Service
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 40, s. 101-109, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Marketing przyszłości .Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej
Keyword
Prawa pacjenta, Opieka zdrowotna, Informatyzacja, Obsługa klienta, Służba zdrowia, Dehumanizacja pracy, Jakość usług medycznych
Patient's rights, Health care, Informatization, Customer service, Health service, Labour dehumanisation, Quality of medical services
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem artykułu jest prezentacja narzędzi nowoczesnej obsługi pacjenta. Omówiono najnowsze zmiany w organizacji opieki zdrowotnej w Polsce. Zwrócono uwagę na rozwój informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Zaprezentowano nowe funkcjonalności, platformy oraz portale przyjazne i pomocne pacjentom. Przedstawiono także aspekt nowoczesnej opieki psychiatrycznej. Wymieniono przyszłościowe projekty dalszego unowocześniania i usprawniania obsługi pacjenta. Poruszono także problem dehumanizacji medycyny jako konsekwencji nadmiernej biurokratyzacji, cyfryzacji i komercjalizacji służby zdrowia. (abstrakt oryginalny)

The subject of the paper is the presentation of the tools of the modern patient service. Latest changes in the organization of the health care in Poland are discussed. The attention is paid to the development of the health care system computerization. New features, platforms and portals friendly and helpful to patients are presented. An aspect of the modern psychiatric care is also introduced. The future projects of the further modernization and improvement of the patient service are listed. Finally, the problem of dehumanization of medicine as a consequence of excessive bureaucracy, digitization and commercialization of the health care is outlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akademia NFZ, http://akademia.nfz.gov.pl/.
 2. Barański J., Oblicza dehumanizacji w medycynie, "Medium" 2014/2015, nr 12/01.
 3. Domagała M., Trudny temat: zdrowie psychiczne, "Gazeta Lekarska" 2014/2015, nr 12/01.
 4. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, https://rzeszow.uw.gov.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza.
 5. Elektroniczna Skrzynka Podawcza, www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=8&artnr=3634.
 6. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - doręczanie dokumentów elektronicznych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, http://wrotapomorza.pl/pl/bip/puw/urzad_wojewodzki/wydzialy_puw/bko/doreczanie_dokumentow_esp.
 7. eWUŚ. Portal informacyjny, http://ewus.csioz.gov.pl/.
 8. Hamankiewicz M., Szkoda, że to wojna, "Gazeta Lekarska" 2014, nr 11.
 9. Haque O.S., Waytz A., Dehumanization in medicine: causes, solutions, and functions, "Perspectives on Psychological Science" 2012, Vol. 7, No. 2.
 10. Indywidualne i grupowe praktyki, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, www.oipip.olsztyn.pl/219,indywidualne-i-grupowe-praktyki.
 11. Janiszewska M., Warto wiedzieć, "Medium" 2014, nr 10 (291).
 12. Krysiak L., POZ w pułapce pakietów, "Gazeta Lekarska" 2014/2015, nr 12/01.
 13. Leyens J.P., Humanity forever in medical dehumanization, w: P.G. Bain, J. Vaes, J.P. Leyens, Humannes and dehumanization, Routledge Taylor & Francis Group, New York 2014.
 14. Orlicz-Benedycka M., Dehumanizacja medycyny zagraża lekarzom i pacjentom, "Medium" 2014/2015, nr 12/01.
 15. Pacjent. Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, www.nfz-katowice.pl/?k0=02_ubezpieczony&k1=03_karta_ubezpieczenia_zdrowotnego.
 16. Portal e-Zdrowie - Jeden System dla Twojego zdrowia!, http://ezdrowie.gov.pl/#strona1.
 17. Projekty planowane do realizacji przez CSIOZ w nowej perspektywie finansowej, "Biuletyn Informacyjny CSIOZ" 2014, marzec.
 18. Sprawozdanie - fundusze zewnętrzne, 2011, www.wschowa.pl/info/pliki/Sprawozdanie_-_fundusze_zewnetrzne.doc.
 19. Strzałkowska K., E-zwolnienia, "Gazeta Lekarska" 2014, nr 11.
 20. Sulikowska L., Oddychać bez raka, "Gazeta Lekarska" 2014/2015, nr 12/01.
 21. ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta, https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/open@info?view=001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.40-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu